KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss har analysert hva som kjennetegner unge voksnes forhold til Den norske kirke og har beskrevet dette i rapporten «Unge voksne og Den norske kirke: Medlemskap, tro og tilhørighet».

Rapporten er en studie av sammenhengen mellom alder og medlemskap i Den norske kirke, med spesielt fokus på de yngre medlemmene. Den diskuterer endringer i medlemsmassen over tid og hvordan dette må forstås med utgangspunkt i demografiske endringer i befolkningen. Rapporten beskriver hva som kjennetegner de unge medlemmene, deres tro og tilhørighet, deres meninger og deres kontakt med kirken. Den analyserer hva som kjennetegner de som vurderer å melde seg ut av kirken, og de som har meldt seg ut, inkludert analyser av det store antallet mennesker som valgte å melde seg ut i 2016. Rapporten tegner et bilde av kirkens posisjon i samfunnet, og siden fokuset er på de yngre medlemmene, så beskriver rapporten en gruppe mennesker som kommer til å forme Den norske kirke fremover i tid. Rapporten bidrar med ny kunnskap om kirkens medlemmer, samt nye perspektiver på medlemsutvikling og medlemssammensetning.

Rapporten kan lastes ned her