Konferanse Eidsvoll

Kunsten å grunnlovsjubilere. Tilbakeblikk på 2014- feiringen. Sted: Eidsvoll 1814, Rikssalen og Wergelands Hus

KIFO/NOREL Conference March 2014

Return of religion in the public sphere? KIFO Centre for Church Research invites you to the final conference of the NOREL research program, which will be held on March 27-28 2014 at Diakonhjemmets Høgskole in Oslo.

KIFO-seminar høsten 2013

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 - 16 på Litteraturhuset i Oslo.