Utlysning av forskerstilling hos KIFO

Vi søker en forsker med kvalifikasjoner innen empiriske metoder, fortrinnsvis kvantitativ forskning. Det er ønskelig med erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha samfunnsfaglig, religionsvitenskapelig eller teologisk bakgrunn. Den som ansettes må ha doktorgrad. Frist 1. september 2007.

Les mer

Bokutgivelse: Gråte min sang

Som en vesentlig sluttrapportering av studien av minneritualer etter katastrofer, har LJ Danbolt og H Stifoss-Hanssen gitt ut en bok på Høyskoleforlaget: ”Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer”

Les mer

Kirke-stat rapportene

KIFOs rapporter etter kirke-stathøringen er nå kontrollert for feil og lagt ut i korrigerte utgaver.

Les mer

Fagkonferanse i religionspsykologi

20-21 september 2007, arrangeres en fagkonferanse i religionspsykologi på Hamar.

Les mer

Personalseminar

De ansatte på KIFO hadde personalseminar 12 til 14 juni, med vekt på langsiktig planlegging og prosjektutvikling.

Les mer

KIFO og samarbeidspartnerne

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i samarbeidsstrukturen mellom KIFO Hovedsamarbeidspartnerne.

Les mer

Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Les mer

Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Les mer

Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Les mer

Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Les mer

Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Les mer

Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

Les mer

KIFOs andre rapport om Stat/Kirke-høringen

KIFO overleverte den mye omtalte rapporten til Kirke- og kulturdepartementet 26. mars. Den er tilgjengelig i sin helhet på KKD sine nettsider.

Les mer

Lyst til å jobbe hos KIFO?

Nå utlyses en full stilling som førstekonsulent/rådgiver hos KIFO, med søknadsfrist 23 april.

Les mer

Professor Mark Juergensmeyer fra UCSB besøker KIFO

På et forskerseminar KIFO arrangerer 19 – 20 april vil professor Juergensmeyer forelese og kommentere framlegg fra deltakerne. Det samme vil Dag Wollebæk fra Universitetet i Bergen.

Les mer

KIFO-seminar

Lars Ahlin skal holde foredrag på KIFO-seminaret 2007.

Les mer

Ny bok

Ti av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut i bokform under tittelen «Møtet med den andre», redigert av Marit Bunkholt.

Les mer

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet 2007 finner sted på Diakonhjemmet Høgskole tirsdag 5. juni.

Les mer

KIFO-forsker har disputert

Espen Dahl, som har vært KIFO forsker fra Det praktisk-teologiske seminar de senere årene, disputerte for graden dr art like før jul.

Les mer

Stat-kirkehøringen: Første etappe

KIFOs foreløpige bidrag til oppsummering av høringssvarene er levert. De ligger å KKDs hjemmeside, og kan leses her: http://odin.dep.no/filarkiv/305154/KIFO_rapporten2_kirkestat_(2).pdf

Les mer

Forskning om ritualer og katastrofer

I siste nummer av Lægeforeningens tidsskrift finner du en artikkel av Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen, som presenterer deler av resultatene fra studien av minnegudstjenester.

Les mer

Kontorpersonalet våren 2007

Kontorleder Astrid E. Petersson har permisjon t.o.m. 30. juni 2007. I hennes fravær vikarierer Helga Koinegg og Anne Marie Sverdrup. I tillegg er Ellisiv Stifoss-Hanssen engasjert til å administrere KIFOs hjemmeside.

Les mer

KIFO-seminar våren 2007

Vårens KIFO-seminar finner sted 7. og 8. mai. Tema og program presenteres senere.

Les mer

Oppnevning av redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv

Det er oppnevnt redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv, og professor Anne Stensvold, UIO, har gått inn som eksternt medlem.

Les mer

Nytt medlem i KIFOs Forskningsutvalg

Professor Lisbeth Mikaelsson har blitt oppnevnt som nytt eksternt medlem i KIFOS Forskningsutvalg.

Les mer