Hovedresultater

Noen hovedresultater

Utgangspunktet for dette prosjektet er en antagelse om at Grunnloven 1814 ikke bare fungerer som en lovtekst, men har en særlig sentral plass i vår felles bevissthet som et grunnlag for nasjonen Norge. I dette prosjektet undersøker vi hva dette betyr i praksis ved å se på folks kunnskap om og holdninger til grunnloven og ved å se på hvordan grunnloven feries i nasjonaldag og historiske jubileer. Vi sammenligner nordmenn, svensker og danskers forhold til grunnlov og nasjonale symboler og ser særlig på hvilket forhold minoriteter i Norge har til nasjonaldagsfeiringen. Svarene på disse spørsmålene får vi gjennom spørreskjemaundersøkelser, nærstudier av lokale eksempel og gjennom historiske studier av tidligere grunnlovsjubileer. De viktigste svarene kan oppsummeres slik:

Majoriteten av befolkningen sier at de har kjennskap til grunnloven og vurderer den som viktig for frihet og trygghet. Når det gjelder forholdet til andre lover og regler mener et flertall at menneskerettighetene må gå foran grunnloven, mens bare 5% mener at EUs lover og regler må gå foran grunnloven.

I Norge blir Grunnloven 1814 årlig feiret gjennom ca 3000 lokale feiringer der de lokale 17.mai-komiteene fungerer selvstendig uten særlig innblanding fra kommunens side. Arrangeringen av dagen er basert på frivillighet og dugnad slik at en stor andel av befolkningen i løpet av livet blir 17.mai-arrangører.

Når det gjelder deltagelse i feiringen viser resultatene at 9 av 10 nordmenn sier at de feirer dagen og nærmere 70% deltar i offentlige arrangementer. Dagen er svært viktig for norsk nasjonalfølelse, det er den dagen da nordmenn føler seg mest norske. Kontrasten er her stor i forhold til nabolandene. I Sverige og Danmark er det få som deltar i offentlig feiring av de offisielle nasjonaldagene og nasjonalfølelsen er sterkere forankret i andre tider og situasjoner; som for eksempel midtsommersfeiringen i Sverige. Når det gjelder etniske minoriteter sitt forhold til den norsk nasjonaldagen viser resultatene høy deltagelse og positiv opplevelse av feiringen. Etniske minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn deltar på samme nivå som etniske nordmenn og i større grad enn  etniske minoriteter fra andre land.

Når det gjelder religionens betydning for nasjonalfølelse og for feiring av nasjonaldagen viser resultatene på den ene siden at å være kristen tillegges liten i forhold til å «være skikkelig norsk». Samtidig er det slik at Den norske kirke mange steder inngår i den offentlige 17.maifeiringen (gjennom gudstjenester, kransepålegging av krigsminnesmerker og lignende) og at kirkestedet og kirkehuset dermed kan få en viktig funksjon i feiringen.

Publikasjoner

Publikasjoner

Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal: Det norske nasjonale fellesskapet. Er 17.mai en spore til integrering. I Gudleiv Forr (red.): Rødt, hvitt og blått. Norge og USA. Grunnlov og frihet i 200år. Oslo 2014: Art Pro Forlag

English version: Red white and blue. Norway and USA.Constitution and Freedom in 200 years. Oslo 2014: Art Pro Forlag

National Symbols in Scandinavia. KIFO Notat 1/2014
Documentation Report, Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg og Olaf Aagedal

Nasjonale symboler i Skandinavia. KIFO Notat 2/2013
Dokumentasjonsrapport, Pål Ketil Botvar, Sunniva E. Holberg og Olaf Aagedal
Kort om rapporten her.

Spørreundersøkelse om kommunenes 17. mai-feiring, KIFO Notat 5/2012
Dokumentasjonsrapport, Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg

Kommende publikasjoner

Svein Ivar Angell: «1814 som nasjonal minneskultur». Den norske kyrkja og 100-årsjubileet for Grunnlova i 1914». Historisk Tidsskrift 2014.

Olaf Aagedal: Religion og nasjonaldagsfeiring. I Hans M. Bringeland og Nils Gilje (red): Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Studier til grunnlovsjubileet 2014. Trondheim/Oslo 2014:Akademika
Tysk versjon :Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014. LIT Verlag (Berlin, Münster, Wien, Zürich,London) 2014.

Ånund Brottveit: Introduksjon, I Sprauten, Knut og Alsvik, Ola. 2014.Bok med billedmateriale om hvordan innvandrere feirer 17.mai (tittel og forlag ikke bestemt). Teoretisk/analytisk innledningskapittel i bok som vil ha bildemateriale fra prosjektet «17. mai som kulturmøte», et samarbeidsprosjekt mellom Akershusmuseet, Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) og KIFO. Finansiert av NLI og Fritt Ord.

Pål Ketil Botvar: National Identity in Scandinavia – similar, but yet different.Is Denmark, Norway and Sweden heading in the same direction? Nordic Journal of Religion and Society.

Media

Nationen.no Få nordmenn feirer sankthans (21.6.14)
Intervju med Pål Ketil Botvar om KIFO-undersøkelsen om nasjonale symboler

Minerva nr 2/2014. Pål Ketil Botvar sitert s.44: Nordmannen og svensken. Hva er de viktigste forskjeller på nordmenn og svensker? Nettutgave av Minerva kan kjøpes på Minervanett.no

Vg.no – Danskene er mest fornøyd med seg selv (2.2.14)

Forskning.no – Danskene er mest fornøyd med seg selv (2.2.14)

Fritanke.no – Mer fremmedfrykt i Norge enn i Sverige (3.12.13)

Vårt Land – Ikke typisk norsk å være selvgod (2.12.13)

Aftenposten – Derfor er dagen en suksess (16.05.13)

Aftenposten – Dagen da Norge er ett (16.05.13)

Nordlys – Profetens Ummah går ikke i 17.mai-tog (16.05.13)

Avisa Nordland – Neste gang du skal i kulturhuset, så ta med innnvandrer-naboen (16.05.13)

Aftenposten – 17-mai-splitter-ikke-det-moderne-Norge (11.05.13)

Morgenbladet – Avlyser norsk sjåvinisme (10.05.13)

Vårt Land – Innvandrere-feirer-17-mai-like-mye-som-nordmenn (10.05.13)

Dagbladet – Innvandrere feirer 17. mai like mye som nordmenn (10.05.13)

NRK Verdibørsen 11.05.13
Hør Gabriella Elgenius’ en av de sentrale foredragsholderne på vår konferanse på Eidsvoll, i samtale med Kai Sibbern, i Verdibørsen på NRK P2.

NRK Kveldsnytt 08.05.13
KIFO-forsker Botvar intervjues om funnene i surveyen Nasjonale symboler 2013
Se innslaget her

Kronikker

Forskning.no 16.05.13
17. mai som nasjonal dugnad
Kronikk av Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg, alle KIFO

Dagbladet.no 22.02.2013
Med flagget på kroppen
Kronikk av Olaf Aagedal, forsker ved KIFO,
prosjektleder for «Grunnlova som nasjonalsymbol»

Aftenposten.no 08.01.2013
Det norske omdømmet
Kronikk av Dr. art, forsker Svein Ivar Angell, Uni Rokkansenteret,
medlem i prosjektgruppa

Foredrag og presentasjoner

2014

17.mai: høgtid og karneval.
Olaf Aagedal, foredrag under «1814-døgnet» på Eidsvoll 9-10.mai, direktesending NRK 2.

Innvandreres forhold til Grunnloven og grunnlovsfeiringen. Resultater fra en skandinavisk studie
Pål Ketil Botvar, Maihaugenkonferansen 2014, Mangfold er hverdagen, IMDI, 7. mai

The Norwegian National Day and ethnic minorities: the social construction of local belonging.
Pål Ketil Botvar og Ånund Brottveit: Presentasjon¨på ASEN-Conference, LSE, London April 2014

National Rituals and Belonging in Scandinavia: analyzing the data and the variety of ‘national day design’ in Denmark, Sweden and Norway
Olaf Aagedal, Svein Ivar Angell og Gabriella Elgenius, presentasjon på ASEN-Conference, LSE London, April 2014

Kunsten å jubilere. Den norske kyrkja og grunnlovsjubileet 2014
Olaf Aagedal, Uranienborg Kyrkjeakademi 18.mars

Integrasjon og statsborgerlige symboler
Olaf Aagedal,konferansen «Borgerrolle og borgerrett», Vitenskapsakademiet 13.-14.februar

Feiringsstader og feiringstider
Olaf Aagedal, konferansen «Grunnlovsjubilering og feiringstid», Nasjonalbiblioteket 6.februar

Nasjonsbygging og minnepolitikk. Den norske kyrkja i 1814 og 2014
Olaf Aagedal,Sosiologforeningens Vinterseminar, Geilo 17.-19.januar

2013
Grunnlova som nasjonalt symbol
Olaf Aagedal, seminar Sosiologisk institutt 12. desember

17. mai-toget inn i kyrkja?
Olaf Aagedal, KIFO-seminar, Litteraturhuset, 2. desember

Må man være kristen for å være kristen for å være skikkelig norsk?
Pål Ketil Botvar, KIFO-seminar Litteraturhuset, 2. desember

Den norske kyrkja si rolle i tidlegare grunnlovsjubileer
Svein Ivar Angell, KIFO-seminar Litteraturhuset, 2. desember

Religion og nasjonaldagsfeiring
Olaf Aagedal, Workshop NLA, 22. november

Jubileumsutfordringar
Olaf Aagedal, Kulturrådets årskonferanse, Bergen, 13. november

Nidarosdomen som nasjonal minnekultur i 1914og 1930-jubileumsmarkeringane
Svein Ivar Angell, Haugalandmuseene, 31. oktober

Grunnlova som symbol
Olaf Aagedal, Haugalandmuseene, 31. oktober

Innvandrere og grunnlovsfeiring
Pål Ketil Botvar, konferanse Eidsvoll, 8. mai

Kampen om fortida. Norske grunnlovsjubileer
Svein Ivar Angell, konferanse Eidsvoll, 8. mai

Jubileumsdilemmaer
Ånund Brottveit og Olaf Aagedal, konferanse Eidsvoll, 8. mai

2012
Konstitusjon, religion og nasjonaldagsfeiring
Olaf Aagedal, Eidsvoll konferanse, april