Prosjektgruppens medlemmer

  • Ulla Schmidt, KIFO, prosjektleder og forsker. Les mer
  •  Pål Ketil Botvar, KIFO, forsker – Les mer  
  • Ida Marie Høeg, KIFO, forsker –  Les mer
  •  Sivert Urstad, KIFO, forskningsassistent – Les mer
  •  Olaf Aagedal, KIFO, forsker – Les mer
  •  Elisabet Haakedal, Universitetet i Agder, forsker – Les mer
  •  Irene Trysnes, Universitetet i Agder, forsker – Ler mer
  •  Kåre Fuglseth, Universitetet i Nordland, forsker – Les mer