Nedlastbare publikasjoner

Alle publikasjoner fra evalueringsforskningen legges ut for gratis nedlasting på disse sidene.

Rapporter kan også kjøpes i trykt versjon ved henvendelse tilkifo@kifo.no . Trykte rapporter koster kr. 120,- + porto

Samlet rapportoversikt:

Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene. KIFO Rapport 2015: 1.

Profesjonalisering og frivillighet. Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene. KIFO Rapport 2014: 1.

Når porten gjøres vid. KIFO Rapport 2013: 2.

Samarbeid på tvers. Samarbeidet mellom Den norske kyrkja og offentlege institusjonar innan utdanning og kultur. Rapport 2 (2012)

Menighetenes samvirke med hjemmet. Rapport 1 (2012).

Lokale trusopplæringsplanar. Innhald og prosess. KIFO Rapport 2012: 3.

Stillinger, kompetanse, samarbeid. Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2.

Trosopplæringsreformens status 2011 – Oppslutning, tilbud og resultater.

Opsjonsprosjektet

Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt. 2015. Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene. KIFO Rapport 2015: 1. Oslo: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Deloppdrag 4: Menighetenes samvirke med hjemmet

Ida Marie Høeg og Irene Trysnes. 2012. Menighetenes samvirke med hjemmet. Rapport 1. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.

Deloppdrag 3: Samarbeid og tverrfaglighet

Del 1: Samarbeid mellom menigheter og institusjoner

Kåre Fuglseth og Elisabet Haakedal. 2012. Samarbeid på tvers. Samarbeidet mellom Den norske kyrkja og offentlege institusjonar innan utdanning og kultur. Rapport 2. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.

Del 2: Samarbeid med ansatte

Ulla Schmidt. 2012. Stillinger, kompetanse, samarbeid. Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.

Menighet – organisasjonssamarbeid

Olaf Aagedal, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal 2014. Profesjonalisering og frivillighet. Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene. KIFO Rapport 2014: 1. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning

Deloppdrag 2: Trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år: reformens breddeperspektiv

Pål Ketil Botvar, Elisabeth Haakedal, Frode Kinserdal. 2013. Når porten gjøres vid. KIFO Rapport 2013: 2. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.

Ulla Schmidt og Sivert Urstad. 2012. Trosopplæringsreformens status 2011 – Oppslutning, tilbud og resultater. Vedlegg til Kirkerådets årlige statusrapport til FAD

Deloppdrag 1: Trosopplæringsreformens gjennomføringsfase.

Kåre Fuglseth, Elisabeth Haakedal, Ulla Schmidt. 2012. Lokale trusopplæringsplanar. Innhald og prosess. KIFO Rapport 2012: 3. Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning.

Trosopplæringensreformens forsøks- og utviklingsfase (2004 – 2008) ble evaluert av Arbeidsfellesskapet (Det teologiske Menighetsfakultet, Diakonhjemmets Høgskole). Mer informasjon om denne evalueringen og rapportene finner du her: http://www.etor.no/

*

FOTO:  Cathrine Møystad