Stilling og kompetanseområder

Forsker II
Direkte telefon: +47 23 33 47 24
Mobil: +47 928 70 756
E-post: sindre.bangstad@kifo.no

Kompetanseområder:
Sosialantropologi, muslimer i sekulære samfunn (Sør-Afrika, Norge), menneskerettigheter, tros- og livssynsfrihet, islam, hatytringer, ytringsfrihet, sekularisme og sekularitet, rasisme, islamofobi.

Websider:

http://uio.academia.edu/SindreBangstad

https://www.researchgate.net/profile/Sindre_Bangstad

http://www.sindrebangstad.com

CV

Utdanning:

  • PhD i religionsvitenskap/islamstudier (Radboud Universiteit, 2007),
  • Cand. polit. i sosialantropologi (Universitetet i Bergen, 2002).

Arbeid:

  • Forsker II, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, 2015 –
  • Forsker, Teologisk fakultet, Universitet i Oslo, 2013 –
  • Postdoktor, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2010 – 2013
  • Førsteamanuensis, Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2008 – 2010

For CV med publikasjoner se her

Aktuelle forskningsprosjekter

Søndagen som annerledesdag

KIFO skal utarbeide en kunnskapsoversikt basert på eksisterende og relevant forskning på sosiale og kulturelle aspekter ved større endringer i søndagshandelen. Som ledd i prosjektet vil KIFO undersøke argumenter brukt i høringssvarene etter regjeringens forslag til å åpne for økt bruk av søndagshandel.  Vi tar særlig for oss følgende tre områder: 1) Forskning på søndagen som fridag for velvære og livskvalitet, 2) Forskning på tidsbruk og fritidsmønster, 3) Forskning på konkrete konsekvenser av endringer i forretningslivets åpningstider. Hovedvekten vil bli lagt på norsk og annen nordisk forskning.

Rapport leveres i utgangen av mars 2017.

Bemanning: Pål Ketil Botvar, Sindre Bangstad

Publikasjoner

Publikasjoner i utvalg:

Bøker

Anthropology In Our Times: From A Series in Public Anthropology, Palgrave MacMillan, New York (forestående, 2016).

Hva er rasisme (med Cora A. Døving), Universitetsforlaget, 2015.

The Politics of Mediated Presence: Exploring The Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Scandinavian Academic Press, Oslo, 2015.

Anders Breivik And The Rise of Islamophobia, Zed Books, London og New York, 2014.

Sekularisme – sett med norske briller (med Oddbjørn Leirvik og Ingvill Thorson Plesner, red.), Unipub, Oslo, 2011.

Sekularismens ansikter, Universitetsforlaget, Oslo, 2009.

Global Flows, Local Appropriations: Facets of Secularisation and Re-Islamisation Among Contemporary Cape Muslims, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007.

Artikler

2005. ‘Hydras Heads: PAGAD and Responses to the PAGAD phenomenon in a Cape Muslim Community’, Journal of Southern African Studies 31 (1), 187-208.

2009. ‘Contesting Secularism/s: Secularism and Islam in the Work of Talal Asad’, Anthropological Theory 9 (2) 2009, 188-208.

2011. (Med Arne Johan Vetlesen). ‘Ytringsfrihet og ytringsansvar’, Nytt Norsk Tidsskrift 28 (4), 334-346.

2012. ‘Failing to Protect Minorities Against Racist and/or Discriminatory Speech? The Case of Norway and § 135 (a) of the Norwegian General Penal Code’, Nordic Journal of Human Rights 30 (4): 483-514.

2013a. ‘Eurabia Comes to Norway’, Islam and Christian-Muslim Relations 24 (3): 369-391.

2013b. ‘Inclusion and Exclusion in the Mediated Public Sphere: The Case of Norway and Its Muslims’, Social Anthropology/Anthropologie Sociale 21 (3): 1-15.

2014a. ‘Fighting Words: What’s Wrong With Freedom of Expression?’, Journal of Ethnic and Migration Studies 40 (2): 266-282 (special issue on ‘Regulation of Speech in Multicultural Societies’, redigert av Ralph D. Grillo og Marcel Maussen).

2014b. ‘The Weight of Words: The Freedom of Expression Debate in Norway’, Race & Class 55 (4): 8-29.

2015a. (med Marius Linge). ‘Da‘wa is our identity: Salafi rationales for action in Norway’, Journal of Muslims in Europe September 2015.

2015b. ‘Islamofobi og rasisme’,  Agora-Journal for Metafysisk Spekulasjon 32 (3-4): 5-30.  http://www.antirasistisk-senter.no/islamofobi-og-rasisme/

2015c. (med Olav Elgvin). ‘Norway.’ Artikkel for Annual Yearbook of Muslims in Europe, vol. 7, edited by Oliver Scharbrodt. Leiden: E. J. Brill,  436-449.

Utvalgte medieoppslag

Vårt Land 10.02.2017
Frykter verditap på grunn av moske
Sindre Bangstad kommenterer omstridt sak om bygging av moske på Tinnheia i Kristiansand.

Politiken 01.02.2017
Antatt terrorist fra Quebec….
KIFO-forsker Sindre Bangstad er intervjuet av POLITIKEN om likhetstrekk mellom den antatte terroristen AB fra Quebec og Anders Behring Breivik.

VG 25.01.2017
Rolness og rasismefornektelser
KIFO-forsker Sindre Bangstad og Cora Alex Døving fra HL-senteret kommenterer Ketil Rolness’ kronikk Rasisme – her, der og overalt.

VG 19.01.2017
Grensen for hva som er greit, er endret
KIFO-forsker Sindre Bangstad om hverdagsrasisme i intervju i VG.

Avsluttede prosjekter