Stilling og kompetanseområder

Forskningsassistent – deltid (20%)
E-post: sunniva.holberg@kifo.no

Kompetanseområder
Statsvitenskap, offentlig politikk og administrasjon, sammenlignende politikk og valgforskning

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Utvikling av nye websider (administrativt arbeid)
Publikasjoner
 • Holberg, Sunniva E., Bjarke S. Mortensen og Pål Ketil Botvar 2016, Polarisering og kontinuitet. En analyse av kirkevalget 2015. KIFO Rapport 2016
 • Botvar, Pål Ketil og Sunniva E. Holberg. 2015. «Religion i politikken – gammelt tema, nye konflikter». I Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet, redigert av Inger Furseth, 38–66. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Holberg, Sunniva E. og Ånund Brottveit 2014, Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013. KIFO Notat 2/2014
 • Botvar, Pål Ketil, Sunniva E. Holberg & Olaf Aagedal 2014, National symbols in Skandinavia. Documentation report. KIFO Notat 1/2014
 • Botvar, Pål Ketil, Sunniva E. Holberg & Olaf Aagedal 2013, Nasjonale symboler i skandinavia. Dokumentasjonsrapport. KIFO Notat 2/2013
 • Brottveit, Ånund & Sunniva E. Holberg 2013, Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012. KIFO Notat 1/2013.
 • Botvar, Pål Ketil &Sunniva E. Holberg 2012, Spørreundersøkelse om kommunenes 17. mai-feiring.Dokumentasjonsrapport. KIFO Notat 5/2012
 • Holberg, Sunniva E. 2007, Kampen om de kristne velgerne: Mellom tro og tradisjon, kapittel 9 iNorske velgere: En studie av stortingsvalget 2005. Bernt Aardal (red.). Oslo: Damm forlag
 • Holberg, Sunniva E. 2006, Menneskefiskere eller stemmefiskere? En sammenlignende analyse av KrF og FrPs verdimessige forankring. Masteroppgave i statsvitenskap, Oslo: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kronikker

Utvalgte medieoppslag
Avsluttede prosjekter

Her

CV

Utdanning

 • Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2006
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo, 2004
 • 3-årig sosialhøgskole, Diakonhjemmet Høgskole, 1995

Arbeid

 • 2012 – Forskningsassistent (20 %), KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning
 • 2016- Lektor, Bjertnes videregående skole, Akershus fylkeskommune
 • 2007 – 2012  Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sosial og familieavdelingen
 • 1996 – 2003 – prosjektleder, sosialkonsulent, miljøterapeut, Conrad Svendsen Senter