JUBILEUMSSEMINAR OM MENIGHETSRÅDENES HISTORIE

Sted: MF, Gydas vei 4, Majorstuen, Oslo

Tid: Onsdag 2.desember 2020, 9.30–16.00

 

KIFO har nylig evaluert menighetsrådsvalgene i 2019 som en del av evalueringen av Kirkevalget. Onsdag 2.desember er KIFO medarrangør av et seminar som setter menighetsrådene og menighetsrådsvalgene inn i en historisk sammenheng. I år er det 100-års jubileum for menighetsrådene i Norge og dette markeres med et seminar på MF,  arrangert av MF KOM, Kirkerådet og KIFO.

I tillegg til å se på den historiske utviklingen av menighetsrådene, vil seminaret drøfte deres plass i en fremtidig kirkeorganisering.

For program og påmelding se vedlagt lenke: https://www.mf.no/om-mf/arrangementer/menighetsrad-100-ar

Som bakgrunn, se også lenke til KIFO-rapporten om evaluering av Kirkevalget 2019.

http://www.kifo.no/wp-content/uploads/2020/05/Et-demokrati-i-endring-En-analyse-av-kirkevalget-2019.-KIFO-Rapport-2020-2.pdf

 

Skriv ut