Adresse

Postadresse
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Postboks 45 Vindern
0319 Oslo

Besøksadresse
Diakonveien 14, Oslo

Telefon

23 33 47 20

Fax

23 33 47 29

KONTORETS ÅPNINGSTIDER: Mandag til fredag, 9-15