Boklansering: Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Onsdag 3. mai kl. 13-16 på Litteraturhuset i Oslo lanseres boka Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk.

Jubileer er viktige markeringer som styrker fellesskap og selvbevissthet, og minner oss om viktige institusjonelle rammer og historiske betingelser for dagens samfunn. I Norge er det i senere tid avholdt to store nasjonale jubileer, 200-årsjubileet i 2014 for Grunnloven og 100-årsjubileet for unionsoppløsningen med Sverige i 2005. I boka blir jubileer betraktet med skarpt blikk i artikler av en rekke observatører. Boka inneholder blant annet et eget kapittel om valgkirkemarkeringen og Den norske kirkes rolle i jubileet (se bildet nederst)

Bokas redaktører er KIFO-forskerne Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ånund Brottveit og gis ut på Pax Forlag. Les forlagets presentasjon her.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, sal Kverneland
Tid: Onsdag 3. mai kl. 13-16
Arrangør: KIFO
Arrangementet er gratis.

Program:
Den danske historikeren Anette Warring vil sammenligne danske og norske jubileumsfeiringer.
Kommentarer, spørsmål, debatt.
Mer detaljert program kommer.

 


Valgkirkene representerte noen av de viktigste lokale markeringene av jubileet.
Gamle Glemmen kirke i Fredrikstad var en av de 300 kirkene hvor det ble holdt valg i 1814. Her avduker menighetsrådsleder Lisbeth Nilsen og kapellan Morten Zakariassen minneplaketten etter gudstjenesten 23. februar 2014.


Foto: Thorgeir J. Sjøvold.