Boklansering på «Dattera til Hagen»

Religionens tilbakekomst i offentligheten?

Religion, politikk, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980 -tallet.

Inger Furseth (red.).

 

Tid: Mandag 4. mai 2015 kl. 19:00

Sted: Dattera til Hagen, Grønland 10, 0188 Oslo

Hege Gundersen, forlagssjef i Universitetsforlaget, presenterer boken.

Redaktør Inger Furseth vil gi en kort innledning om bokens tema og hovedkonklusjoner.

Boken vil bli kommentert av:
Professor Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
Rådgiver Shoaib Sultan, Antirasistisk senter.

Det vil bli anledning til spørsmål/diskusjon.

Arrangør: Universitetsforlaget og KIFO

Boken kan bestilles på Universitetsforlaget.