Oppføringer av inbusiness

Endringer i staben

Etter å ha vært ansatt siden 1997, slutter Morten Huse nå i sin stilling som forsker i KIFO. Også er Turid Skorpe Lannem hentet inn som forskningsassistent resten av 2005.

KIFO-seminar høsten 2005

Høstens KIFO-seminar blir 28. og 29. november på Diakonhjemmet. Erik Karlsaune fra NTNU og Pål Repstad fra HIA/KIFO er hovedkommentatorer. Karlsaune vil også holde et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte «The social construction of reality»

Nytt styre i KIFO

Som en følge av nye vedtekter og gjennomføring av KIFOs første representantskapsmøte, har KIFO fått nytt styre. Med styreleder Knut Lundby består nå styret av tre kvinner og to menn, med en god sammensetning både faglig og geografisk.

Ny utgivelse fra KIFO

Ny utgivelse fra KIFO. «Den norske kirke i tall 2002. Oversikt over Den norske kirkes virksomhet på kommunenivå» inneholder de siste tallene fra menighetenes årsstatistikk samlet inn av Kirkerådet og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, i tillegg til økonomitall osv. samlet inn av Statistisk Sentralbyrå. Utgivelsen kom i november 2004.