Nå skal vi snakke om rus og sex og sånn…
En undersøkelse av kristne organisasjoners undervisning på rus og samlivsfeltet
Ferdigstilt 2015

Ungdom, religion og alkohol
Fra vann til vin? Et forskningsprosjekt om alkoholvaner blant ungdom i kristne miljøer.
Ferdigstilt 2012

Religion og bioetikk

Dette prosjektet undersøker ulike sammenhenger mellom religion og bioetikk (med hovedvekt på kristendom). Hvordan tar ulike kirker og religioner stilling i bioetiske spørsmål og hvordan deltar de i bioetiske debatter?
Ferdigstilt