Religion og humor i norske medier
Prosjektet skal undersøke ulike sider ved relasjonen mellom religion og humor i norske medier.
Prosjektet finansieres med midler fra Fritt Ord og KIFO
Forskere: Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker
Prosjektet starter i 2017

Relevant religion?
Omtalen og (om)formingen av religion i skandinaviske livsstilblader 1988, 1998 og 2008.
Phd-prosjekt.
Ferdigstilles 2016

The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries (NOREL)
NOREL er et 4-årig prosjekt (2009-2013) som sammenlikner religiøs endring i de fem nordiske landene for de siste 20 årene. Fire områder studeres: 1. Stat og religion, 2. Religion og politikk, 3. Religion og media, og 4. Religion og sivilsamfunnet. Forskningen utføres av 16 seniorforskere fra de fem nordiske landene, så vel som to-tre doktorgradsstipendiater. Inger Furseth er leder for prosjektet.

Moderne sosiologer om religion
Dette er et bokprosjekt i samarbeid med Pål Repstad. Boken tar for seg moderne sosiologiske teoretikere og deres syn på religion.
Forsker: Inger Furseth i samarbeid med Pål Repstad.