Kontaktinformasjon ansatte

Ånund Brottveit – Les mer
Forskningssjef; PhD. sosialantropologi.
Arbeidsfelt: sosialantropologi, ritual- og kulturanalyse, etniske minoriteter, medisinsk antropologi, psykisk helseforskning, sosialt nettverk/sosial kapital
E-Post: anund.brottveit@kifo.no
Direkte telefon: 23 33 47 25

Sindre BangstadLes mer
Forsker I; PhD, sosialantropologi.
Arbeidsfelt: sosialantropologi, muslimer i sekulære samfunn (Sør-Afrika, Norge), menneskerettigheter, tros- og livssynsfrihet, islam, hatytringer, ytringsfrihet, sekularisme og sekularitet, rasisme, islamofobi.
E-post: sindre.bangstad@kifo.no
Direkte telefon: +47 23 33 47 24 | Mobil: +47 928 70 756

Inger Furseth – Les mer
Professor II; dr.polit., sosiologi
Arbeidsfelt: religionssosiologi, kjønn og religion, religiøst mangfold, sosiologisk teori, sosiale og religiøse bevegelser.
E-post: inger.furseth@sosgeo.uio.no

Marius Linge – Les mer

Forsker III; Internasjonale studier
Arbeidsfelt:

Religion, religion og ungdom, religiøs vekkelse, islam i Europa, radikalisering

E-post: marius.linge@kifo.no
Direkte telefon: 23 33 47 24

Ina Holmstad – Les mer
Rådgiver
Arbeidsfelt: Administrative tjenester, styrearbeid, økonomi, bibliotek, web.
E-post: ina.holmstad@kifo.no
Direkte telefon: 23 33 47 20

Edvard Nergård Larsen – Les mer
Forsker II; PhD, sosiologi
Arbeidsfelt: Sosial ulikhet og diskriminering i arbeidslivet, basert på etnisitet, kjønn og religiøs tilknytning, kvantitative og eksperimentelle metoder.
E-post: edvard.nergard.larsen@kifo.no
Direkte telefon: 23 65 07 56

Tore Witsø Rafoss – Les mer
Forsker II
Arbeidsfelt: Kultursosiologi, den offentlige sfære, kollektive traumer, terror, fellesskapskonstruksjon, kulturell og kognitiv inklusjon og eksklusjon.
E-post: tore.rafoss@kifo.no
Direkte telefon: +47 23 33 47 26 | Mobil: +47 994 65 715

Netta Marie Rønningen – Les mer
Forsker III; Mastergrad i sosiologi

Kompetanseområder: Religionssosiologi og administrasjon.
E-post: netta.marie.ronningen@kifo.no
Direkte telefon: 23 33 47 27

Carsten Schuerhoff – Les mer
Forsker II
Arbeidsfelt: Kirke- og gudstjenesteteori. Kirke og urbanitet. Byutvikling. Religionsdialog og internasjonale menigheter.
E-post: carsten.schuerhoff@kifo.no
Mobil: +47 482 79 062

Olaf Aagedal – Les mer
Forsker I; dr. philos., sosiologi.
Arbeidsfelt: Kultur- og religionssosiologi, symboler, ritualer, jubileer, minnepolitikk, nasjonal identitet, kirker som kulturarena.
E-post: aagedal@kifo.no
Direkte telefon: 23 33 47 23 | Mobil: 991 68 600

 

Tidligere ansatte

Ida Marie Høeg –  I ny stilling på UiA
Forsker I; PhD, kristendomskunnskap.
Arbeidsfelt: religionssosiologi, religiøse og sekulære livsløpsritualer, religiøs sosialisering, kjønn og religion, relasjonen mellom medlemmene og Den norske kirke, kirke- og religionsstatistikk.
E-post nytt arbeidssted: ida.m.hoeg@uia.no
Direkte telefon: 38 14 13 22 | Mobil: 932 40 889

Ulla Schmidt – I ny stilling på Aarhus Universitet, Institut for kultur og samfund.
Forsker I. dr.theol., teologi.
Arbeidsfelt: religion og etikk, religion og offentlighet, stat-kirke, profesjonsetikk, empiriske studier av etikk og moral, etisk teori
E-post: teous@cas.au.dk
Direkte telefon nytt arbeidssted: +45 87162437| Mobil: +45 304 45 225

Nina Hoel. I ny stilling ved UiO, Det Teologiske Fakultet
Forsker II; dr. philos., religionsvitenskap
Arbeidsfelt: religionsantropologi, kjønn, seksualitet og religion, religion og miljø, Islam, feministisk teori og metode.
E-post: nina.hoel@teologi.uio.no
Mobil: 959 25 714

Pål Ketil Botvar – Les mer
Forsker I; PhD, statsvitenskap.
Arbeidsfelt: empiriske studier av moral, religion og politiske holdninger, statistikk, religionssosiologi, nyreligiøsitet, menighetsstudier.
E-post: pal.ketil.botvar@kifo.no
Direkte telefon: 23 33 47 27 | Mobil: 996 44 167