Forsker II
Direkte telefon: +47 23 33 47 28
E-post: gresaker@kifo.no

Kompetanseområder
Religion, populærkultur og kjønn, medieanalyse, religionssosiologi, religiøs endring

(FOTO: Marianne Torp, MF)