Mange av sorgmarkeringene etter Diana omtalte henne som «Queen of Hearts”.

Skriv ut