Ledig stilling som forskningssjef i KIFO

Vår nåværende forskningssjef går over i en fast forskerstilling, og vi søker derfor hans etterfølger.

Forskningssjefen er KIFOs daglige leder og ivaretar den personalmessige, faglige, administrative og økonomiske ledelsen av instituttet. Sammen med styret har forskningssjefen ansvar for utvikling og gjennomføring av KIFOs mål og strategier. I stillingen er det også avsatt tid til egen forskning.

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning KIFO

  • driver fler- og tverrfaglig forskning, utredning og utviklingsarbeid innen feltet kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning
  • er organisert som et forskningsinstitutt med en fast forskerstab, og har dessuten ti samarbeidende medlemsinstitusjoner
  • finansieres gjennom tilskudd fra Den norske kirke og eksterne oppdragsmidler

Vi søker en forskningssjef som

  • kan bidra til å videreutvikle KIFO som ledende forskningsmiljø på sitt felt
  • har erfaring fra prosjektledelse eller forskningsstrategisk arbeid
  • har gode leder- og samarbeidsegenskaper
  • har solid og relevant faglig kompetanse
  • har interesse for og erfaring med empirisk forskning i det aktuelle feltet

Stillingen er en åremålsstilling på seksårs kontrakt med mulighet for fornyelse. Etter endt åremål, kan fast tilsetting som forsker vurderes i styret.

Lønn etter avtale innenfor stillingskode 1111 Forskningssjef i Statens regulativ. Fra lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse.

Tiltredelse etter avtale.

Stillingsbetenkning er tilgjengelig her.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styrets leder Jørgen Straarup (jorgen.straarup@sh.se, mobil 46 703772362) eller til forskningssjef Ånund Brottveit (anund.brottveit@kifo.no, mobil 92209883).

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes elektronisk. Inntil 3 vitenskapelige arbeider vedlegges/leveres elektronisk (pdf eller word-fil).

Søknad sendes som e-post merket «Forskningssjef» til kifo@kifo.no, innen 13. januar 2023.

Click here to add your own text