82696a69b39f7baa3ce0c4fa64766cdb

Tensingere drikker mest

Vårt Land, 9. mai 2012, side 016

PDF enkelt sidePDF enkelt side

Klikk her for PDF utgaven
Klikk på bildet for en større versjon

Martin Eikeland

martin.eikeland@vl.no 38 024 220

Kristen-Norges fremste unge begersvingere tilhører KFUK-KFUM. Bedehusungdommen står hardt på avhold.

Alkoholbruk-undersøkelsen som Kifo har gjort for Blå Kors, viser at det er store ulikheter i det kirkepolitiske landskapet. Den teologiske høyre/venstre-skalaen gjenspeiler seg også i synet på alkohol.

De mest restriktive er ungdom som er med i bedehusorganisasjonene Misjonssambandet (NLM) og Indremisjonsforbundet (ImF). På den andre fløyen ligger Norges KFUK-KFUM. Av NLM-ungdommene er det bare fem prosent som sier at de drikker hyppig, det vil si flere ganger i måneden, mens tallet for ImF er seks prosent. I disse to organisasjonene er tallet på avholdsungdom 56 og 59 prosent. Blant dem som er aktive i KFUK-KFUM oppgir 35 prosent at de drikker hyppig, mens 24 prosent har et avholdsstandpunkt.

. Øystein Magelssen, som er leder for forbundsstyret i KFUK-KFUM mener tallene i undersøkelsen gjenspeiler at hans organisasjon rekrutterer bredere enn mange andre innenfor Kristen-Norge.

- Vi har mange lavterskel- tilbud i vår organisasjon. Ungdom som ikke i utgangspunktet har noe forhold til kirker og menighetsliv, engasjerer seg hos oss. Det betyr også at de tar med seg alkoholvaner- og holdninger som ikke er preget av et kirkelig ståsted, sier Magelssen, som til daglig er prost i Drammen.

- Hva er din kommentar til at 35 prosent av de aktive i KFUK-KFUM drikker hyppig?

- I tillegg til det jeg allerede har sagt om vårt rekrutteringsgrunnlag, viser denne undersøkelsen at vi fortsatt må legge vekt på rusforebyggende arbeid.

Ikke avhold. - Anbefaler KFUK-KFUM avhold eller måtehold?

- Vi er ikke en avholdsorganisasjon, og har ikke noe avholdskrav til våre ledere. Rådet vil være at man må være bevisst på de valgene man tar og følgene av dem, og tenke på at man skal ta vare på kroppen og ta ansvar for hverandre.

- Hvilken holdning har KFUK-KFUM til alkoholbruk på sine arrangementer, slik som for eksempel TT og Tensing Norway?

- På alle våre arrangementer har vi nulltoleranse overfor alkohol og andre rusmidler. Unge som deltar på de nevnte arrangementene skal være sikre for at de er i en rusfri sone, sier Magelssen.

. Også Misjons- forbundets ungdom plasserer seg på den alkoholliberale delen av skalaen. 25 prosent oppgir at de drikker hyppig, mens 20 prosent har inntatt et avholdsstandpunkt.

Daglig leder Anne Margrethe Ree Sunde i Misjonsforbundet Ung er usikker på hvordan hun skal tolke tallene.

- En forklaring kan være at vår største menighet, Betlehem, ligger i Oslo. Halvparten av de Misjonsforbundet-ungdommene som har svart, hører til her. De er også noe eldre enn gjennomsnittet av de som svarte. Denne undersøkelsen viser at storbyungdom drikker mer enn andre, og at alkoholbruket stiger med alderen, sier Ree Sunde.

Ikke drikkepress. - Men hva er din kommentar til tallene?

- Jeg er ikke veldig overrasket, for jeg regner med at ungdommene som er med i våre menigheter tar med seg samfunnets generelle holdninger inn i menighetslivet. De siste årene har vi hatt egen undervisning om alkohol på våre leirer.

- Hva inneholder denne undervisningen?

- Vi ønsker å bevisstgjøre våre menigheter og medlemmers forhold til alkohol for å fjerne enhver form for drikkepress i kristne miljø. Vi ønsker at flere velger totalavhold, selv om vi erfarer at mange velger måtehold. Vi oppfordrer de unge til å ha et bevisst forhold til sitt eget alkoholforbruk, sier hun.

- Undersøkelsen viser at det er en klar sammenheng mellom de signalene voksne gir og ungdoms alkoholvaner. Voksne, og spesielt foreldre, har et stort ansvar. De voksne i menighetene er med på å påvirke de unge, sier daglig leder Anne Margrethe Ree Sunde.

Sambands-tradisjon. Hans Kristian Skaar, som er leder for NLM Ung, er ikke overrasket over tallene som viser at ungdommer i hans organisasjon drikker minst av kristne ungdommer.

- Det er tradisjon i Misjonssambandet at man har et forholdsvis restriktivt syn på alkoholbruk. Dette preger også ungdomsmiljøene våre.

- Anbefaler Misjonssambandet avhold til sine ungdommer?

- I Misjonssambandets verdidokument heter det at vi skal arbeide for å fremme en rusfri livsstil. Samtidig har det aldri vært noe avholdskrav til dem som er med i vår organisasjon. Det er ulike synspunkter på dette også i Misjonssambandet, sier Hans Kristian Skaar.

Bildetekst
Bildetekst
Flere hundre unge var samlet til TT på Gjøvik i fjor, en av Norges KFUK-KFUMs store sommersamlinger. - På alle våre arrangementer er det nulltoleranse for alkohol, sier Øystein Magelssen, leder i forbundsstyret i KFUK-KFUM. Foto: Erlend Berge/arkiv

Innholdet kan kun benyttes innenfor kundens egen virksomhet til medieovervåkingsformål. Det er ikke tillatt å endre innholdet, eller tilgjengeliggjøre dette for tredjepart uten skriftlig samtykke fra Rettighetshaver.