10 år etter jubileumsåret: Grunnlova viktigare igjen etter 2014

I 2014 gjennomførte KIFO (finansiert av Norges Forskningsråd og Stortinget) et prosjekt om feiringen av 200års-jubileet for grunnloven (resultatene ble publisert i boken «Kunsten å jubilere»)
I denne kronikken kommenterer Olaf Aagedal, sammen med professor i rettsvitenskap Ola Mestad, grunnlovens stilling 10 år etter jubileet og diskuterer hvilken betydning jubileet hadde.

Les hele artikkelen her