KIFO forsker Carsten Schuehoff med en kapittel i boka «Makt, avmakt og praksis»

KIFO forsker Carsten Schuehoff har bidratt med kapittelet Relevans og conduct. Counter-conduct og resonans i boka til Inger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.) Makt, avmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd (Cappelen Damm Akademisk, 2022).

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. Med utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt analyserer og drøfter forfatterne i denne boka de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon.

Les mer om boka her

 

KIFO forsker Sindre Bangstad i en podcast for London Review of Books (LRB) om «great replacement theory»

KIFO forsker Sindre Bangstad har gjort en podcast for London Review of Books (LRB) om den såkalte ‘great replacement theory’ som har inspirert terrorangrep fra Christchurch i 2019 via Bærum i 2019 til Buffalo i 2022. Med REza Zia-Ebrahimi og Adam Shatz. 

Hør hele sendingen her

Omtalelse av KIFO rapport: Muslimske elever føler seg stigmatisert i klasserommet

Vårt Land, 01.06.2022

Elever med muslimsk bakgrunn opplever KRLE-undervisningen i Oslo som en belastning. KRLE står for kristendom, religion, livssyn og etikk.

Det kommer frem i den ferske Kifo-rapporten «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune». Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) fikk i 2021 i oppdrag av Oslo kommune å se nærmere på osloborgerne sine møter med kommunen. Mer enn 60 prosent av innbyggerne har opplevd diskriminering, viser rapporten.

Les ele omtalelsen her

NRK omtaler KIFOs nye rapport om kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune

NRK, 1. juni 2022.

«Over 60 prosent opplever at dei blir diskriminert av Oslo kommune I ein ny rapport om Oslo kommune kjem det fram at over 60 prosent av folk med innvandrarbakgrunn meiner dei har opplevd diskriminering i møte med kommunen det siste året.
– Dette er alvorlege tal. Vi ønsker å vere ein kommune for alle, både som tenesteyter og arbeidgiver, seier Rina Mariann Hansen (Ap)»

Les hele omtalen her

Omtalelse av KIFOs rapport «Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune» i Avisa Oslo

Omtalelse av KIFOs rapport Kartlegging av rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune i Avisa Oslo, 01.06.2022:

«Over 60 prosent av folk med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering i møte med Oslo kommune det siste året, viser en rapport kommunen har bestilt.– Dette er alvorlige tall. Vi ønsker å være en kommune for alle, både som tjenesteyter og arbeidsgiver, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, til NRK

Les hele artikkelen her

MF CASR årlig forelesning 2022: Achille Mbembe

 Prof. Achille Mbembe vil holde den årlige MF CASR-forelesningen i 2022 på MF Vitenskapelig høyskole.

  • Dato/tid: 
  • Mer informasjon  her

KIFO-Forsker Sindre Bangstad tiltrer en stilling som Stanley J. Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University i Princeton

Undersøkelsen om arbeidsmiljø blant fellesrådsansatte i Den norske kirke omtales i Vårt Land

«En fersk rapport forteller historien om et A-, B- og C-lag i Den norske kirke, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs»

Rapporten er utarbeidet av Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, på oppdrag fra Fagforbundet.

Les hele artikkelen her

 

Dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen

27.01.2022 arrangerte Vestland Innvandrerråd på Litteraturhuset i Bergen en dialogkveld om strukturell rasisme i Bergen. Opptaket fra arrangementet kan sees her

KIFOs juleundersøkelse i Aftenposten

«Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) gjennomførte en spørreundersøkelse før og etter julefeiringen i 2020. Den splittede stemningen i folket kom fint frem der, særlig gjennom plassen de spurte fikk til å komme med utdypende kommentarer.»

Aftenpostens omtale av KIFOs juleundersøkelse kan leses her