Religion og verdier blant Dylan-fans

I forbindelse med Dylan-feiringen på Rockefeller i Oslo 24. mai, presenterte KIFO-forsker Pål Ketil Botvar, i samabeid med Reidar Aasgaard (UiO), data fra en undersøkelse om religiøsitet og verdisyn blant norske Dylan-fans.

Les mer

Ny KIFO-rapport om tidsbruk, motivasjons- og slitasjefaktorer blant undervisningsansatte i Den norske kirke

Rapporten viser at det er forberedelse og planlegging som opptar mest arbeidstid for de undervisningsansatte.

Les mer

Evaluering av Trosopplæringsreformen begynner datainnsamling

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO har sammen med Universitetet i Agder (Institutt for religion, filosofi og historie) og Universitetet i Nordland (Profesjonshøgskolen) fått i oppdrag av Kirkerådet å evaluere Trosopplæringsreformen i Den norske kirke i 2011 – 2013. I løpet av våren og sommeren 2011 gjennomføres flere større datainnsamlinger for dette prosjektet.

Les mer

Tro og praksis knyttet til døden endres

I Religion og livssyn nr 1 2011, tidsskrift for religionslærereforeningen i Norge, skriver Pål Ketil Botvar om endringer i tro og praksis knyttet til døden.

Les mer

KIFO får prosjekt fra Norges Forskningsråd om religion, etnisitet og konstitusjon

Som en del av Forskningsrådet sitt program for forskning fram mot Grunnlovsjubileet 2014, skal KIFO lede et prosjekt om grunnloven som nasjonalt symbol.

Les mer

Olaf Aagedal analyserer betydningen av lystenning på Slottsplassen tyve år etter Kong Olav Vs død

Lystenning på Slottsplassen etter Kong Olav Vs død ble en tradisjonsskapende begivenhet som har påvirket vår måte å sørge på.

Les mer