Inger Furseth med artikkel i Review of Religious Research

The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area

KIFO-seminar 29. november: Religion og skole

Universitetslektor Kerstin von Brömssen, Göteborgs Universitet, vil være hovedforedragsholder.

Fenomenet Bob Dylan sett med norske øyne

Pål Ketil Botvar beskriver Dylans tilbedere

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2011

Hovedtema: Oppslutning om kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse

Dr. Art. Pia Lane er ansatt som Forskningssjef i KIFO

Pia Lane kommer fra en PostDoc-stilling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

Religion og verdier blant Dylan-fans

I forbindelse med Dylan-feiringen på Rockefeller i Oslo 24. mai, presenterte KIFO-forsker Pål Ketil Botvar, i samabeid med Reidar Aasgaard (UiO), data fra en undersøkelse om religiøsitet og verdisyn blant norske Dylan-fans.

«Kvinne og prest – femti år etter Ingrid Bjerkås

Dette er temaet for artikkelen til Hans Stifoss-Hanssen i boken til ære for Ingrid Bjerkås: «Hun våget å gå foran – Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge».

KIFO-seminar 23. mai: Religion, frivillighet og offentlighet

På vårens KIFO-seminar legger forskere fra KIFO og våre hovedsamarbeidspartnere frem arbeid med og resultater fra pågående forskningsprosjekter.

Evaluering av Trosopplæringsreformen begynner datainnsamling

Stiftelsen Kirkeforskning KIFO har sammen med Universitetet i Agder (Institutt for religion, filosofi og historie) og Universitetet i Nordland (Profesjonshøgskolen) fått i oppdrag av Kirkerådet å evaluere Trosopplæringsreformen i Den norske kirke i 2011 – 2013. I løpet av våren og sommeren 2011 gjennomføres flere større datainnsamlinger for dette prosjektet.

Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 26. april 2011

Tro og praksis knyttet til døden endres

I Religion og livssyn nr 1 2011, tidsskrift for religionslærereforeningen i Norge, skriver Pål Ketil Botvar om endringer i tro og praksis knyttet til døden.

Den alternative religiøsitetens to ansikter

Dette er tittelen på Pål Ketil Botvars bidrag i boken Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet.

KIFO får prosjekt fra Norges Forskningsråd om religion, etnisitet og konstitusjon

Som en del av Forskningsrådet sitt program for forskning fram mot Grunnlovsjubileet 2014, skal KIFO lede et prosjekt om grunnloven som nasjonalt symbol.

Ny KIFO-rapport analyserer sammensetning og arbeid i menighetsråd

Menighetsrådsmedlemmene utgjør en ressurssterk, men ensartet kirkelig kjernegruppe, ifølge ny KIFO-rapport.

Stiftsdagene i Nidaros arrangeres 14.-15. februar 2011

Temaet er «Mangfoldig, sann og livsnær – å være kirke med mange kulturer».

Etter dramatiske hendelser er ritualer særlig viktige og inntrykksfulle

I en ny artikkel går Hans Stifoss-Hanssen særlig inn på den kroppslige opplevelsen av å delta i minneritualene

Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 4. februar 2011