Inger Furseth med artikkel i Review of Religious Research

The Hijab: Boundary Work and Identity Negotiations among Immigrant Muslim Women in the Los Angeles Area

Den økende vektlegging på hijab blant muslimske kvinner har resultert i at sosiologer også søker å studere ulike former for islamsk klesdrakt for kvinner. forside tidsskrift RRRDenne artikkelen er basert på livsfortellinger av muslimske innvandrerkvinner som bor i og utenfor Los Angeles. Den sammenlikner kvinnenes bruk av og diskurs om hijab, og studerer både kvinner som bruker og som ikke bruker hodeplagg.

Artikkelen søker å svare på tre spørsmål:
1) Hvilke temaer finnes i diskursen til kvinner som bruker hijab?
2) Hva inspirerte de til å begynne med hodeplagg?
3) Hvilke temaer finnes i diskursen til kvinner som ikke bruker hijab?

Analysen av livsfortellingene viser hvordan religiøse læresetninger skaper rammer for identitetsdannelse. Mer konkret blir hijaben brukt som et symbol til å trekke grenser mellom ulike grupper av muslimske kvinner som har med inkludering og ekskludering i det muslimske fellesskap å gjøre. Analysen viser også at kvinnene er uenige om bruken av hijaben som et symbol på fellesskap og som et symbol på grenser mellom kjønnene.

Artikkelen er publisert i Review of Religious Research 2011, 52(4): 365-385.