17.mai feiring for alle? Et intervju med Olaf Aagedal i Kompass

NY KIFO rapport: Mangfold blant norske muslimer

Sven Thore Kloster blir ny forskningssjef i KIFO

Muslimer i Norge. Ny surveyundersøkelse

Ny KIFO rapport: Andrekarriereprester i Den norske kirke

KIFO konferanse 21.mars 2023 Mangfold blant norske muslimer

MF CASR årlig forelesning 2022: Achille Mbembe

 Prof. Achille Mbembe vil holde den årlige MF CASR-forelesningen i 2022 på MF Vitenskapelig høyskole. Dato/tid: 31.05.2022 kl. 15:00 – 16:30 Mer informasjon  her

Ny KIFO rapport om Nasjonaldagsfeiring i unntakstider

KIFO-Forsker Sindre Bangstad tiltrer en stilling som Stanley J. Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University i Princeton

Stillingsutlysning av forskerstilling (vikariat)

KIFOs nye rapport «Vi er ikke de som roper eller klager høyest».

Ny KIFO rapport om arbeidsmiljø blant fellesrådsansatte

KIFOs juleundersøkelse i Aftenposten

«Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) gjennomførte en spørreundersøkelse før og etter julefeiringen i 2020. Den splittede stemningen i folket kom fint frem der, særlig gjennom plassen de spurte fikk til å komme med utdypende kommentarer.» Aftenpostens omtale av KIFOs juleundersøkelse kan leses her

Ny KIFO rapport om koronajul