KIFO forsker Carsten Schuehoff med en kapittel i boka «Makt, avmakt og praksis»

KIFO forsker Carsten Schuehoff har bidratt med kapittelet Relevans og conduct. Counter-conduct og resonans i boka til Inger Marie Lid og Trygve Wyller (Red.) Makt, avmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd (Cappelen Damm Akademisk, 2022).

Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag? Hva står på spill, og hvor er motmakten forankret? Dette er spørsmål som står i sentrum for denne boken. Med utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt analyserer og drøfter forfatterne i denne boka de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon.

Les mer om boka her

 

MF CASR årlig forelesning 2022: Achille Mbembe

 Prof. Achille Mbembe vil holde den årlige MF CASR-forelesningen i 2022 på MF Vitenskapelig høyskole.

  • Dato/tid: 
  • Mer informasjon  her

KIFO-Forsker Sindre Bangstad tiltrer en stilling som Stanley J. Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University i Princeton

KIFOs juleundersøkelse i Aftenposten

«Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) gjennomførte en spørreundersøkelse før og etter julefeiringen i 2020. Den splittede stemningen i folket kom fint frem der, særlig gjennom plassen de spurte fikk til å komme med utdypende kommentarer.»

Aftenpostens omtale av KIFOs juleundersøkelse kan leses her

Webinar: Mahmood Mamdani / Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities

KIFO forsker Sindre Bangstad hadde  hovedansvaret for det siste Theory from the Margins’ Zoom Webinaret i år, med Columbia University og Makerere Institute For Social Research sin Prof Mahmood Mamdani om hans siste monografi, ‘Neither Settlers Nor Natives: The Making And Unmaking Of Permanent Minorities’ (Harvard University Press, 2020). 

Mahmood Mamdani (1946 – fra Kampala, Uganda ) er en av de mest leste og siterte afrikanske akademikere og intellektuelle i vår tid. Han har holdt professorater ved Makerere University i Uganda, University of Cape Town i Sør-Afrika og Columbia University i USA. Mamdani har hatt gjesteprofessorater ved Princeton University, Nehru Memorial Museum & Library i Dehli og University of KwaZulu-Natal Durban-Westville, og har æresdoktorater fra University of Johannesburg, University of Addis Abeba, og University of KwaZulu-Natal.  Han har publisert tolv selvstendige monografier, blant annet ‘Citizen and Subject: Contemporary Africa And The Legacy of Late Colonialism’ (Princeton University Press, 1996); ‘When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism and Genocide in Rwanda’ (Princeton University Press, 2001), ‘Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, And The Roots of Terror’ (W. W. Norton, 2004) og ‘Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and The War On Terror’ (Penguin Random House, 2009).

Opptaket av webinaret finnes  her

Omtalelse av rapporten om strukturell rasisme i Bergen i Klassekampen

Klassekampen refererer til KIFO/Vista Analyse-rapporten om strukturell rasisme i Bergen og et intervju med KIFO forsker Sindre Bangstad i sin artikkel Den svarte knyttneven, 05.06.2021

Les hele artikkelen her

 

KIFO forsker Sindre Bangstad i programmet «Hev stemmen», NRK

KIFO forsker Sindre Bangstad hadde en opptred i NRKs program «Hev stemmen» i forbindelse med 20 års markering på Benjamin Hermansen, 05.06.2021.

Se hele programmet her

Arrangement med Holbergprisvinneren fra 2019, Prof Paul Gilroy og Prof Ruth Wilson Gilmore 13. mai

Siden 2020 har KIFO-forsker Sindre Bangstad vært medlem av forskerkollektivet Theory From The Margins, som er vertskap for månedlige Zoom-webinarer med ledende internasjonale forskere innen fagfeltet postkolonial/dekolonial teori om nye og aktuelle bøker. 

Den 13. mai er Theory from the Margins vertskap for et arrangement med Holbergprisvinneren fra 2019, Prof Paul Gilroy (University College London) og Prof Ruth Wilson Gilmore (City University New York) i forbindelse med at Duke University Press utgir en redigert samling av den kjente kultursosiologen Stuart Hall (1932-2014) tekster om ‘rase’ og ‘forskjellighet’ under tittelen ‘Stuart Hall: Selected Writings on Race And Difference’): Lenke til arrangementet, som er gratis og åpent for alle, finner du her:  

​ https://theoryfromthemargins.com/events.html

Opptak fra arrangementet finner du her.: 

https://www.youtube.com/watch?v=m9tn6TN7A2o​

 

Anmeldelse av ‘Is Free Speech Racist?’

I en anmeldelse for det velrenommerte nivå 2-tidsskriftet Ethnic and Racial Studies, 44 (8) 2021: 1401-1404, behandler KIFO-forsker medieforskeren Gavan Titleys nylig publiserte bok ‘Is Free Speech Racist?’ (Polity Press, 2020). Bangstad argumenterer for at Titleys analytiske rammeverk i denne boka med fordel kan anvendes på muslimfiendtlige fenomener på den ytre høyresiden også i Norge og Skandinavia, som eksempelvis SIAN eller Stopp Islamiseringen av Norge. Anmeldelsen finner du her

Anmeldelse av ‘Stuart Hall: Selected Writings on Race And Difference’

KIFO-forsker Sindre Bangstad har publisert en lengre anmeldelse av Paul Gilroy og Ruth Wilson Gilmores ‘Stuart Hall: Selected Writings on Race And Difference’ (Duke University Press, 2021) for det akademiske nettidsskriftet Africa Is A Country.