«Når porten gjøres vid»

Ny KIFO-rapport evaluerer breddetiltakene i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Lys våken er et av tiltakene som studeres inngående.

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013

Årets tilstandsrapport belyser samisk kirkeliv innenfor Den norske kirke. Kirkestatistikken for 2012 er det siste året med statskirkeordningen og blir således et viktig referansepunkt for å vurdere utviklingen videre

Når troen tar nye veier

Denne rapporten tar for seg personer som tidligere har vært aktive i et kristent miljø, men som har beveget seg over i det nyåndelige feltet.

Utlysning av forskerstilling i KIFO

KIFO har ledig forskerstilling. Søknadsfrist 2. desember 2013

«Religion og nasjon 1814 – 2014»

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 – 15.30 på Litteraturhuset i Oslo.

Den offentlige sorgen etter 22. juli

Terrorhandlingene utløste reaksjoner som i omfang og intensitet mangler sidestykke i norsk historie.

Hompland og Aagedal med kapittel i boken «Festival!»

«Festivalscenarier» – presenterer tre ulike scenarier for utviklingen av festivalkulturen i Norge

Omstridt samordning av kirkelige og offentlige valg raskt akseptert

I en artikkel i boken «Et robust lokaldemokrati» ser Ulla Schmidt nærmere på ordningen med å legge kirkevalgene til samme tid og samme sted som de offentlige valgene.

17. mai som nasjonal dugnad?

17. mai samles store deler av den norske befolkningen i sine lokalmiljøer for å feire nasjonaldagen. Tradisjonen er lang, sterk og innarbeidet. På tross av dette, foreligger det relativt lite data om hvordan 17. mai-feiringene faktisk gjennomføres.

KIFO-seminar 28. mai 2013: «Det livssynsåpne samfunn»

KIFO-seminaret tirsdag 28. mai vil ta utgangspunkt i NOU 2013: 1 fra det religionspolitiske utvalget, «Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk» og bevege seg tematisk over på ulike sider ved endringene i stat-kirke forholdet.

«Forskerne møter feirerne»

8. mai arrangerer KIFO og Forskningsrådet dagskonferanse i historiske omgivelser på Eidsvoll.

Om hellige hus og musikalsk endring

KIFO forskerne Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar med artikler i to nye bøker