Den offentlige sorgen etter 22. juli

Terrorhandlingene utløste reaksjoner som i omfang og intensitet mangler sidestykke i norsk historie.

forsidebilde av boken

Boka Den offentlige sorgen beskriver det som skjedde i dagene etter terrorangrepet. Ut fra ulike faglige ståsteder analyseres ritualiseringer og minnemarkeringer etter 22. juli. Bidragene drøfter hva terrorhandlingene gjorde med det norske samfunnet og hva den gjorde med oss som nasjon. Boka besvarer spørsmål som: Hvem deltok i de offentlige sorgmarkeringene? Hvor «religiøs» var den offentlige sorgen? Hvilken rolle hadde Den norske kirke i den offentlige sorgen? Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene?

Forfatterne bygger på ny empiri som er samlet inn i tiden etter terroren. Temaet aktualiserer både ritualteori og teorier knyttet til sekularisering, kulturell og religiøs pluralitet, sivilreligion og forholdet mellom stat og kirke. Av aktuelle debatter berøres særlig debatten om minnesmerkenes plassering og utforming, folkekirken i det flerreligiøse samfunn, samt statens verdigrunnlag.

Redaktører for boka er professor og forsker Olaf Aagedal (sosiolog), PhD og forsker Ida Marie Høeg (religionsviter) og PhD og forsker Pål Ketil Botvar (statsviter), alle KIFO Stiftelsen kirkeforskning. Boka har bidrag fra 13 forskere, deriblant KIFO-forskere Inger Furseth og Sivert Skålvoll Urstad.

Boka kan kjøpes fra Universitetsforlaget.

Pressemelding

Prosjektbeskrivelse Den offentlige sorgen

Omtale i media

Østlandets blad 28.08.2013
To som tolker den offentlige sorgen
Intervju med Pål Ketil Botvar og Bjarne Tendøe Kjeldsen om boka Den offentlige sorgen

Stavanger Aftenblad 18.07.2013
Sorgens offentlige kapittel
Omtale av boken Den offentlige sorgen

Aftenbladet.no 18.07.2013
Et dypt og historisk forhold
Oppfølgingsintervju med Edvard Hoem

Aftenposten.no 25.06.2013
De som følte feil

Adressa.no 24.6.2013
Sorgen etter 22. juli var ikke for alle

Møre.no 24.06.2013
Mange deltok i den offentlege sorga etter 22. juli
Omtale av boken Den offentlige sorgen

Finnmarken 24.06.2013
Deltok i sorgen.

Hadeland.net 24.06.2013
Deltok i sorgen

Aftenposten.no 24.06.2013
Sorgen etter 22. juli var ikke for alle

Aftenposten 24.06.2013
Sorgen etter 22. juli var ikke for alle
Omtale av boken Den offentlige sorgen