KIFOs forskningsprosjekter er inndelt i temaene:

Det er ikke klare grenser mellom de forskjellige temaene, og noen prosjekt kan derfor ligge i flere grupper. I tillegg har vi hatt 3 store forskningsområder som også har egne nettadresser: