Det flerreligiøse samfunn

En stor og økende gruppe nordmenn tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke, både kristne og ikke-kristne. 13 prosent av befolkningen er medlem av et tros- eller livsynssamfunn utenfor Den norske kirke, og over halvparten av disse er kristne (SSB.no). Selv om medlemstallene for Den norske kirke går ned, er det likevel nesten 80 prosent som velger å være registrert som medlem i et tros- og livssynssamfunn. Norge blir gradvis mer flerreligiøst samfunn. KIFO forsker på ulike sider ved det kulturelle og religiøse mangfoldet.