Kristin Lorentzen: I bredde, lengde og dybde. En studie av dåpsskole for 6-åringer i fem lokalmenigheter

Denne rapporten drøfter hvilke faktorer som er av betydning for om man lykkes med dåpsopplæring i Den norske kirke. Fokuseringen er på dåpsskole for 6-åringer. Tiltaket er en del av kjernen i Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke.

Materialet som rapporten bygger på er til sammen 30 intervjuer med ansatte, frivillige, og foreldre til barn som har deltatt på dåpsskole. Menighetene som har vært med i prosjektet er Bryn i Bærum, Byåsen i Trondheim, Hedalen i Sør-Aurdal, Farsund/Spind og Kvaløy i Tromsø. Det å lykkes drøftes ut fra dimensjonene bredde, lengde og dybde på dåpsopplæringen. I hvilken grad favner dåpsskolen bredden av de døpte barna i menigheten? Hva ønsker foreldrene med tanke på omfang og innhold i deler av dåpsopplæringen? Hva mener de ansatte og frivillige at dåpsopplæring skal være? Dette er noen av de spørsmål rapporten forsøker å gi svar på.

Rapporten avslutter første del av et IKO-prosjekt om pedagogisk utviklingsarbeid innenfor kirkens dåpsopplæring. Prosjektet er fullfinansiert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Kristin Lorentzen
(f. 1972) er cand.philol. og arbeider som prosjektleder ved IKO. Hun er tilknyttet KIFO gjennom samarbeidsavtalen mellom KIFO og IKO. E-post: kristin.lorentzen@iko.no

ISBN 82-519-1775-1. 151 sider. Mai 2002. Kr. 180,–. Tapir Akademisk Forlag.
Kan bestilles fra kifo@kifo.no eller bestilling.forlag@tapir.no.