Museumsutstilling og bokutgivelse i 2016 i tilknytning til Grunnlovsjubileet, og basert på datainnsamling om innvandrerfamiliers egen praksis og tanker rundt grunnlovsdagen.

Brottveit bruker forskningsdata fra Grunnlovsprosjektet (Grunnlova som symbol), mens Akershusmuseet og Norsk lokalhistorisk institutt samler inn data fra 10 ulike innvandrerfamilier i Akershus om deres 17.maifeiring i 2013.

Det vil bli benyttet kvalitative intervjuer og foto-/videoopptak gjort av familiene selv. Brottveit skriver en vitenskapelig artikkel til boka.

Forsker og samarbeidspartnere: Ånund Brottveit, KIFO, Roger Erlandsen, Kirsten Linde, Kari Amundsen og Katja Nicolaysen, Akershusmuseet; Knut Sprauten og Ola Alsvik Norsk lokalhistorisk institutt.

Finansiering: Fritt ord, Akershusmuseet, Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk kulturråd, NFR, KIFO

Ferdigstilling: 2016