Konfirmasjonsprosjektet fokuserer på konfirmantenes opplevelser og tanker rundt gudstjenestene og andre rituelle samlinger i løpet av konfirmasjonstiden, og søker å finne svar på konfirmantenes erfaringer med konfirmasjonstiden.

Forsker: Ida Marie Høeg

I konfirmasjonsprosjektet søker vi å finnes svar på konfirmantenes erfaringer med konfirmasjonstiden, deriblant de rituelle handlingene. Her vil vi fokusere på konfirmantenes opplevelser og tanker rundt gudstjenestene og andre rituelle samlinger i løpet av konfirmasjonstiden. Prosjektet har også i noen grad sett på konfirmantenes forståelse av selve konfirmasjonsdagen, deriblant konfirmasjonsgudstjenesten som markerer avslutningen på konfirmasjonstiden.

Publikasjoner:
*Christensen, Leise; Dormor, Duncan, Høeg, Ida Marie, Ilg, Wolfgang; Niemelä, Kati (2010): «Protestant confirmation seen in a European perspective» in: Collins-Mayo, Sylvia; Dandelion, Pink (eds.): Religion and Youth (2010), s. 181-189. Surrey: Ashgate.

* «’Men aller mest trenger vi disse ordninger for de enfoldige og unge.’ Konfirmanter, ritualer og rituell erfaring» i Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.) Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land (2010), s. 108-129. Oslo: IKO-forlaget (Prisme bok).

* «’Frihet til å kunne tenke og mene hva du vil er en menneskerett.’ Humanistisk eller kristen konfirmasjon?» i Bernd Krupka & Ingrid Reite (red.) Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land (2010), s. 168-195. Oslo: IKO-forlaget (Prisme bok).

*«Motivation and Experiences of the Confirmands» i Schweitzer, Friedrich / Ilg, Wolfgang / Simojoki, Henrik (Eds) (2010), Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, s. 162-183. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus.

*Ida Marie Høeg & Bernd Krupka «Confirmation Work in Norway» i Schweitzer, Friedrich / Ilg, Wolfgang / Simojoki, Henrik (Eds) (2010), Confirmation Work in Europe: Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study from Seven Countries, s. 235-243. Gütersloh/Germany: Gütersloher Verlagshaus

Skriv ut Skriv ut!