Styrets medlemmer

Jørgen Straarup, styreleder
Professor, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola, Sverige 
Vara: Marianne Uri Øverland, direktør IKO – Kirkelig pedagogisk senter

Marianne Hafnor Bøe (2022)
Professor, Universitet i Stavanger
Vara: Solveig Omland, førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen/NLA Høgskolen

Birgitte Lerheim (2020; 2023)
Førsteamanuensis, TF, Universitetet i Oslo
Vara: Ralph Meier, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Harald Hegstad (2022)
Professor, MF vitenskapelig høyskole
Vara: Elisabet Yrwing Guthus , prost i Vestre Aker prosti, i Oslo bispedømme

Carsten Schuerhoff
Ansattes representant, forsker KIFO
Vara: Tore Witsø Rafoss, forsker KIFO.


Representantskap

Ingvild Sælid Gilhus. Vara: Svein Sando (Kirkerådet)
Idar Kjølsvik. Vara: Preben Lindøe (Kirkerådet)
Jone Salomonsen. Vara: Oddbjørn Leirvik (TF Det teologiske fakultet)
Dorte Kappelgaard . Vara: Kjetil Fretheim (MF vitenskapelig høyskole)
Marianne Uri Øverland. Vara: Dag-Erik Lannem (IKO – Kirkelig pedagogisk senter)
Erik Waaler. Vara: Egil Morland (NLA Høgskolen Bergen)
Hildegunn Valen Kleive. Vara: Jostein Garcia de Presno (Høgskulen i Volda)
Elisabet Haakedal. Vara: Reidar Salvesen (Universitetet i Agder)
Torstein Try   Vara: Øyvind Skjegstad (Ansgar Teologiske Høgskole)
Trond Enger; Vara: Ingrid R. Joys (STL)
Marit Halvorsen Hougsnæs  Vara: Harald Askeland (KA)
Vebjørn Horsfjord Vara: Ellen Vea Rosnes, (VID)