Kultur og samfunn

Religion kan være knyttet til kulturliv på ulike måter. Religiøse organisasjoner og religiøse bygninger kan være rammer for kulturarrangementer, og religiøse symboler og budskap kan inngå i kunstneriske utrykk på sekulære arenaer.
Eksempel på dette kan være bruk av musikk og drama i kirkelige jubiléer og innslag med religiøs musikk i nasjonale jubiléer. Området «Kultur og samfunn» omfatter både kulturlivsuttrykk knyttet til Den norske kirke og andre kristne trossamfunn, og kulturliv innenfor andre religiøse trossamfunn.