Religion kan være knyttet til kulturliv på ulike måter. Religiøse organisasjoner og religiøse bygninger kan være rammer for kulturarrangementer og religiøse symboler og budskap kan inngå i kulturlivsutrykk på sekulære arenaer.

Eksempel på dette kan være bruk av musikk og drama i kirkelige jubileer og innslag med religiøs musikk i nasjonale jubileer. Vi ser i dag at sekulære arenaer i økende grad brukes i feiringen av religiøse høytider, som for eksempel Ramadan, der både dans og musikk kan være viktige elementer i feiringen. Området ”Religion og kulturliv” omfatter både kulturlivsuttrykk knyttet til Den norske kirke og andre kristne trossamfunn; og kulturliv innenfor andre religiøse kontekster.

PROSJEKTER

Salme-TV som mediabegivenhet
Prosjektet beskriver og analyserer deltagelsen i og opplevelsen av NRK sin salmemaraton første helgen i advent 2014.
Ferdigstilling 2015

Kultur, religion og idrett
Prosjektet analyserer Den norske kirkes rolle som kulturarena og kulturaktørunder VM på ski i Oslo 2011.
Forsker: Olaf Aagedal

Religion og estetikk:
En analyse av religion og verdier blant Bob Dylan-fans

Det norske fan-miljøet knyttet til artisten Bob Dylan analyseres i et religionssosiologisk perspektiv og sammenlignes med fans i andre land. Forsker: Pål Ketil Botvar

”Kultur i kirken – kulturaktivitetene i Den norske kirke”.
Prosjektet er en kartlegging av kulturaktiviteter i to bispedømmer i Den Norske Kirke (Tunsberg og Sør-Hålogaland) etter oppdrag fra Kirkerådet. Forskere: Helene Egeland/Olaf Aagedal

”Kulturkyrkja”
Prosjektet skal beskrive og analysere kulturalisering av kyrkjer. Det er ein del av paraplyprosjektet ”Religion som estetiserende praksis” ved Universitetet i Agder (finansiert av Norges Forskingsråd). Forskar: Olaf  Aagedal