Omtalen og (om)formingen av religion i skandinaviske livsstilblader 1988, 1998 og 2008

Phd-prosjekt:

Artikkelbasert avhandling som undersøker hvordan skandinaviske kvinne-, manne- og familieblader omtaler religion i årene 1988, 1998 og 2008, via en kvantitativ innholdsanalyse og kvalitative tekstanalyser.

Følgende overordnede spørsmål stilles:

  • Hvordan omtaler og (om)former skandinaviske/nordiske livsstilblader religion som tema i årene 1988, 1998 og 2008?
  • Hvilken betydning har kjønn for de måter religion omtales og (om)formes?
  • Hva kan dette si om religionens rolle i den nordiske/skandinaviske, kjønnede livsstilbladkonteksten?

Forsker: Ann Kristin Gresaker
Finansiering: Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS), NORDCORP, (i perioden 1.4.2010 – 31.3.2014) og KIFO.
Ferdigstilling: 2016