Prosjektet skal analysere Den norske kirkes rolle som kulturarena og kulturaktør under VM på ski i Oslo 2011.

Prosjektet skal beskrive den omfattende bruken av kultur i iscenesettingen av denne idrettsbegivenheten og hvilken funksjon kirkens kulturprogram fikk i denne sammenhengen. Prosjektet er et delprosjekt innenfor «Religion som estetiserende praksis» (RESEP), ledet av Pål Repstad ved Universitetet i Agder.
Forsker fra KIFO: Olaf Aagedal
Ferdigstilt: 2012

 

Utgivelser i forbindelse med prosjektet:

Aagedal, Olaf, Andreas Hompland og Ånund Brottveit 2012. Folkefestens arkitektur. I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Akilles forlag. Oslo.

Brottveit, Ånund, Andreas Hompland og Olaf Aagedal 2012. Skisport, nasjonal idrett og etnisk mangfold. Om flerkulturell deltagelse i Ski-VM 2011 I Dag Vidar Hanstad (red.), Ski-VM 2011. Planlegging og gjennomføring. Akilles forlag. Oslo.