Bokkapitler og artikler

Artikler i bøker

Aagedal, Olaf. 2022. «Kristen eller kristeleg? Fjordingarmellom kyrkje og bedehus.» i Årbok for Nordfjord 2022

Schuerhoff, Carsten. 2022. «Relevans og conduct. Counter-conduct og resonans» i Makt, avmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd, redigert av Inger Marie Lid og Trygve Wyller, 199-2016. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2022

Bangstad, Sindre. 2022. «Western Islamophobia: the origins of a concept» i Routledge Handbook of Islam in the West, redigert av Prof Roberto Tottoli ved Universitetet i Napoli i Italia, kapittel 30., Routledge, 2022

Artikler i tidskrifter

Schuerhoff, Carsten. 2022. «Folkekirke i Groruddalen. Stedegengjøring som avgjørende
aspekt for kirka». Nytt Norsk Kirkeblad (4): 65–80. (populærvitenskapelig)
https://www.tf.uio.no/forskning/publikasjoner/nytt-norsk-kirkeblad/nnk-i-pdf/nnk-4—
2022—innhold.pdf

Birkelund, Gunn Elisabeth, Bram Lancee, Edvard Nergård Larsen, Javier Polavieja, Jonas
Radl, og Ruta Yemane. «Gender Discrimination in Hiring: Evidence from a Cross-National
Harmonized Field Experiment.» European Sociological Review 38 (3), 337-354. (nivå 2).
https://academic.oup.com/esr/article/38/3/337/6412759

Crabtree, Charles, S. Michael Gaddis, John Holbein, og Larsen, Edvard Nergård. «Racially
Distinctive Names Signal Both Race/Ethnicity and Social Class. Sociological Science 9, 454-
472. (nivå 2).
https://sociologicalscience.com/articles-v9-18-454/

Aagedal, Olaf 2022. «Kyrkjedemokrati etter kyrkjebrann». Luthersk Kirketidende.04/2022:
109-112 (populærvitenskapelig).
https://mf.no/sok?search_api_fulltext=Kyrkjedemokrati+etter+kyrkjebrann