Bokkapitler og artikler

Artikler i bøker

Aagedal, Olaf. 2022. «Kristen eller kristeleg? Fjordingarmellom kyrkje og bedehus.» i Årbok for Nordfjord 2022

Schuerhoff, Carsten. 2022. «Relevans og conduct. Counter-conduct og resonans» i Makt, avmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd, redigert av Inger Marie Lid og Trygve Wyller, 199-2016. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2022

Bangstad, Sindre. 2022. «Western Islamophobia: the origins of a concept» i Routledge Handbook of Islam in the West, redigert av Prof Roberto Tottoli ved Universitetet i Napoli i Italia, kapittel 30., Routledge, 2022