Dette prosjektet sammenfatter, systematiserer og analyserer høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke, og utarbeider rapport og presentasjoner.

Prosjektet er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet. Prosjektet er avsluttet. Forsker: Ulla Schmidt

Rapport 1
Pål Ketil Botvar
Kvantitativ sammenfatning av høringssvarene NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 1/2007. 29 sider. ISBN 978-82-92972-07-6

Rapport 2
Ulla Schmidt
Oppsummering av høringssvarene NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke.
KIFO Notat nr 2/2007. 55 sider. ISBN 978-82-92972-08-3