KIFO Rapport bokserie ble utgitt i perioden 1996 – 2007

Magnar Hjertenæs
Arbeid med meining. Om strukturelle, kulturelle og individuelle tilhøve som påverkar det kyrkjelege arbeidsmiljøet.
KIFO Rapport nr. 30. 148 sider. ISBN 978-82-519-2195-4.  2007.

Erling Birkedal
Læringsmiljø og deltakelse. En undersøkelse av relasjonen mellom menighet og foreldre i kirkens trosopplæring.
KIFO Rapport nr. 29. ISBN 82-519-2176-7. 96 sider. Kr.95,- 2006.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 28. ISBN 82-519-2101-5. 189 sider. Kr. 240,–  2005.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2004. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 27. ISBN 82-519-2010-8. 159 sider. Kr. 190,–  2004.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Contemporary religion and church. A Nordic perspective.
KIFO Rapport nr. 26. ISBN 82-519-1962-2. 159 pages. Kr. 190,–  2004.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2003. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 25. ISBN 82-519-1925-8. 178 sider. Kr  190,–  2004.

Morten Huse og Cathrine Hansen
Nyorganisering av prestetjenesten. Evaluering av forsøkene.
KIFO Rapport nr. 24. ISBN 82-519-1871-5. 216 sider. Kr  240,–  2003.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2002. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 23. ISBN 82-519-1821-9. 168 sider. Kr  190,–  2002.

Morten Huse og Cathrine Hansen (red.)
En møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv.
KIFO Rapport nr. 22. ISBN 82-519-1801-4. 389 sider. Kr. 380,–  2002.

Kai Ingolf Johannessen og Ulla Schmidt (red.)
Verdier – flerfaglige perspektiver.
KIFO Rapport nr. 21. ISBN 82-519-1792-1. 192 sider. Kr. 220,–  2002.

Birger Løvlie
Vestavind. 1870-årenes debatt om kristenliv og kirkeordning under innflytelse fra Skottland.
KIFO Rapport nr. 20. ISBN 82-519-1791-3. 213 sider. Kr. 240,–  2002.

Kristin Lorentzen
I bredde, lengde og dybde. En studie av dåpsskole for 6-åringer i fem lokalmenigheter. 
KIFO Rapport nr. 19. ISBN 82-519-1775-1. 151 sider. Kr. 180,–  2002.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2001. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 18. ISBN 82-519-1768-9. 184 sider. Kr. 180,–  2002.

Morten Huse og Cathrine Hansen
Prestegjeld, prost og presteteam. Om organisering og ledelse av en prestetjeneste i endring.
KIFO Rapport nr. 17. ISBN 82-519-1749-2. 206 sider. Kr. 220,– 2002.

Harald Hegstad og Tore Laugerud
Brennende hjerter eller misjonerende menigheter? En undersøkelse av holdninger og engasjement i forhold til ytremisjon i menigheter i Den norske kirke.
KIFO Rapport nr. 16. ISBN 82-519-1734-4. 302 sider. Kr. 320,– 2002.

Inger Furseth
Muslims in Norwegian Prisons and the Defence.
KIFO Rapport nr. 15. ISBN 82-519-1690-9. 109 sider. Kr. 120,–  2001.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 2000. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 14. ISBN 82-519-1689-5. 180 sider. Kr  180,–   2001.

Cathrine Hansen og Morten Huse
Lærdommer utenfra. En studie av prester som ikke er i menighetstjeneste.
KIFO Rapport nr. 13. ISBN 82-519-1668-2. 132 sider. Kr  150,–  2001.

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 1999. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 12. ISBN 82-519-1560-0. 186 sider. Kr  160,–. Utgitt 1999

Hege Kristin Ringnes
Når terskelen ikke er for høy. Gudstjeneste- og nattverddeltakelse i Den norske kirke på høytids- og helligdager.
KIFO Rapport nr. 11. ISBN 82-519-1559-7 111 sider. Kr 120,–. Utgitt 1999

Morten Huse
Prosten. Ansvar, arbeidssituasjon og ledelse.
KIFO Rapport nr. 10. ISBN 82-519-1331-5 229 sider. Kr. 220,–. Utgitt 1999

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 1998. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 9. ISBN 82-519-1305-5 160 sider. Kr  160,–. Utgitt 1998

Pål Ketil Botvar
Gud og grønne skoger. En undersøkelse av forholdet mellom religion og miljøvernengasjement.
KIFO Rapport nr. 8. ISBN 82-519-1304-7 108 sider. Kr  130,–. Utgitt 1998

Harald Askeland
Ledere og lederroller. Om ledelse og lederfunksjoner i den lokale kirke.
KIFO Rapport nr. 7. ISBN 82-519-1303-9 320 sider. Kr  320,–. Utgitt 1998

Ida Marie Høeg
Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke.
KIFO Rapport nr. 6. ISBN 82-519-1296-2 218 sider. Kr 150,–. Utgitt 1998

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale 1997. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 5. ISBN 82-519-1295-4 146 sider. Kr  160,–. Utgitt 1997

Einar Vetvik og Torunn Omland
Kirkeerfaring med kirkeasyl.
KIFO Rapport nr. 4. ISBN 82-519-1243-1 178 sider. Kr  175,–. Utgitt 1997

Ole Gunnar Winsnes (red.)
Tallenes tale. Perspektiver på statistikk og kirke.
KIFO Rapport nr. 3. ISBN 82-519-1242-3 160 sider. Kr  160,–. Utgitt 1996

Ida Marie Høeg
Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidsveilederutdannelsen i Den norske kirke (AVU).
KIFO Rapport nr. 2. ISBN 82-519-1238-5 125 sider. Kr  125,–. Utgitt 1996

Helge Hernes
«… og lærer dem…» Situasjonsrapport om dåpsopplæringen i Den norske kirke.
KIFO Rapport nr. 1. ISBN 82-519-1237-7, 142 sider. Kr  145,–. Utgitt 1996