Classical and Contemporary Perspectives

«An Introduction to the Sociology of Religion» gir en innføring i teorier om moderne religiøst liv. Noen kapitler er organisert etter tema, mens andre tilbyr en kort presentasjon av klassiske og moderne sosiologer fra Karl Marx til Zygmunt Bauman, og deres perspektiver på sosialt liv, inkudert religion. Gjennom hele boken brukes det eksempler fra ulike religiøse tradisjoner.

Denne engelske versjonen av boken er utgitt på ashgate forlag. Gå til http://www.ashgate.com/ for mer informasjon.