Ann Kristin Gresaker

Relevant religion. Nordiske livsstilbladers fremstillinger av religion 1988-2008
Avhandlingen for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2018.

Tore Witsø Rafoss
Terrorens kulturelle logikk: Det offentlige ordskiftet etter 22. juli.
Avhandlingen for graden ph.d. ved Institutt sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2016.

Pål Ketil Botvar
Skjebnetro, selvutvikling og samfunnsengasjement. Den politiske betydningen av ulike former for religiøsitet blant norske velgere.
Avhandling for graden PhD Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo ISSN 1504-3991 211 s 2009

Ida Marie Høeg
”Velkommen til oss” Ritualisering av livets begynnelse.
Avhandling for graden PhD Det historisk-filosofiske fakultet Universitet i Bergen. ISBN 978-82-308-0848-1 410 s 2008
Se intervju med Ida Marie Høeg i Bergens Tidende 20. oktober 2009, del 1 og del 2

Ingunn Folkestad Breistein
«Har staten bedre borgere?»
Dissenternes kamp for religiøs frihet 1891–1969.
KIFO Perspektiv nr. 14.
ISBN 82-519-1913-4. 473 sider. 2003.

Terje Torkelsen
På livet løs.
En praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke.
KIFO Perspektiv nr. 13. Bestilles på libris.no
ISBN 82-519-1845-6. 312 sider. 2003.

Olaf Aagedal
Bedehusfolket.
Ein studie av bedehuskultur i tre bygder på 1980- og 1990-talet.
Avhandling for graden PhD ved Det teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.
KIFO Perspektiv nr. 12. ISBN 82-519-1829-4. 557 sider. 2003.

Sturla Sagberg
Autentisitet og undring.
En drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv
KIFO Perspektiv nr. 11.
ISBN 82-519-1712-3. 446 sider. 2001.

Lars Johan Berge
Løs Baandene, lad Kræfterne udvikles.
En beskrivelse og analyse av kirkeforfatningsdebatten i Norge fra 1840 til 1859 med tanke på dens historiske og kirkelige forutsetninger.
KIFO Perspektiv nr. 10.
ISBN 82-519-1705-0. 439 sider. 2001.

Sverre Dag Mogstad
Trostradisjon og livssituasjon.
En systematisk-teologisk analyse av hvordan etablere en korrelasjon mellom fortelling og erfaring med utgangspunkt i Hans Stocks og Georg Baudlers bibeldidaktiske teorier
KIFO Perspektiv nr. 9.
ISBN 82-519-1699-2. 341 sider. 2001.

Erling Birkedal
«Noen ganger tror jeg på Gud, men …»
En undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder.
KIFO Perspektiv nr. 8.
ISBN 82-519-1667-4. 290 sider. 2001.

Aud V. Tønnessen
«…et trygt og godt hjem for alle»?
Norske kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945
KIFO Perspektiv nr. 7.
ISBN 82-519-1611-9. 395 sider. 2000.

Harald Askeland
Reform av den lokale kirke – kontekst, prosess, utfall. 
KIFO Perspektiv nr. 6.
ISBN 82-519-1567-8. 366 sider. 2000.

Vidar L. Haanes
«Hvad skal da dette blive for prester?»
Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge
KIFO Perspektiv nr. 5.
ISBN 82-519-1328-4. 594 sider. 1998.

Dag Myhre-Nielsen
En hellig og ganske alminnelig kirke.
Teologiske aspekter ved kirkens identitet i samfunnet
KIFO Perspektiv nr. 4.
ISBN 82-519-1328-4. 428 sider. 1998.