Forholdet mellom religion og humor har lenge vært konfliktfylt. Samtidig er religion og humor i stadig dialog og forhandler for å finne måter å forholde seg til hverandre på. Forskningsprosjektet Humor og religion i norske medier – konflikt, dialog, endring undersøker ulike sider ved relasjonen mellom religion og humor i norske medier. Dette inkluderer produksjon av religionshumor, humoristiske fremstillinger av religion i ulike medier og ulike religiøse og ikke-religiøse gruppers respons og holdninger til religionshumor.

Prosjektet starter i 2017

Medvirkende forskere fra KIFO: Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Prosjektet finansieres med midler fra Fritt Ord, Medietilsynet og KIFO