KIFO arbeider med å utvikle, kvalitetssikre og analysere kirke- og religionsstatistikk i samarbeid med sine samarbeidspartnere og kontakter; Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD) og Kirkerådet.

KIFO utfører forskning basert blant annet på tjeneste- og økonomidata, som SSB, NSD og Kirkerådet leverer. Forskningen publiseres i rapporter, bøker og artikler.

KIFO har inngått en avtale med Kirkerådet som skal sikre at KIFO får enkel tilgang på databaser av særlig relevans for kirkelig statistikk, og at NSDs Kirkedatabase framstår som et tjenlig analyseverktøy for KIFO.

Se også Statistisk sentralbyrås Kirke-Kostra-gruppe.

 

Tidligere forskningsprosjekter

Tilstandsrapporter for Den norske kirke 2009 -2014

 Medlemsundersøkelsen Folkekirke 2000

 

Publikasjoner

Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.). Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag 2012.

«Innledning: Hvorfor religionsstatistikk i Religionsstatistikk og medlemsforståelse». I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 11-26. Trondheim: Akademika forlag.

«Statistikk for kirke og samfunn i endring». I Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.), 79-94. Trondheim: Akademika forlag.