På bakgrunn av tidligere prosjektsamarbeid med Blå kors samles det inn data om kirkelig arbeid med unge i aldersgruppen 9-13 år i trossamfunn og kristne organisasjoner. Hovedvekten legges på Den norske kirkes trosopplæring. Problemstillingen handler om forebygging av sosiale og psykiske problemer blant barn og unge. En sammenlikning asv e arbeidet som gjøres i ulike organisasjoner og blant ulike grupper av barn.

Prosjektet starter høsten 2017 og avsluttes i 2018.
Prosjektleder: Pål Ketil Botvar.
Samarbeidsparter: Blå Kors og Kirkelig ressurssenter