Den offentlige sorgen

Den noart_liggende_bonnelapper-ved-solvalteret-27_juli_11rske kirke som rituell arena og rituell aktør i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011

 

De siste tiårene har Den norske kirke som arena for nasjonal og lokal sorg og død blitt vitalisert. Kirkebygget, kirkerommet og området rundt kirken tas i bruk på nye måter og gjenstander, handlinger og handlemåter har endret den rituelle praksisen. I det store rituelle handlingsrommet som død og sorg åpner opp, både det som omfatter den avdødes familie, lokalsamfunnet og utdanningssektoren, ser vi at kirken er en aktør. Kirkens rituelle kompetanse og kirkens ekspertise på død og sorgbearbeiding etterspørres. Kirken holder åpent for stillhet, bønn og lystenning når lokalsamfunnet blir rammet av en ulykke, og kirken brukes som kulturarena for sørge- og minnekonserter når større ulykker rammer landet. I undervisningssektoren brukes prest og diakon til å være med å utforme en minnestund når en elev eller en student dør, eller når skolen skal informere om dødsfallet og elever og studenter skal få hjelp til å bearbeide sorgen.

I møte med død og sorg tas i bruk gamle norske måter å uttrykke sorg på, og nye måter som ikke tidligere har vært brukt i norsk kultur adopteres eller omformes til nye rituelle handlinger. I det store rituelle handlingsrommet for å uttrykke sorg, medfølelse og å etablere et minne om den avdøde spiller kirken en rolle, hvor stor rolle og hvilken betydning kirkens bidrag og medvirkning har, ser ut til å variere.

I forskningsprosjektet Den offentlige sorgen vil vi undersøke Den norske kirkes rituelle bidrag knyttet til terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Siktemålet med prosjektet er å studere kirkens sosiale betydning i den offentlige sorgen ved å fokusere på kirken som rituell arena og rituell aktør. Kirkens rolle, posisjon og medvirkning i de sosiale prosessene rundt de offentlige og kollektive rituelle handlingene skal analyseres. I studiet av kirken som rituell «ekspert» på sorg og død skal det undersøkes hva kirken har tilbudt, omfanget av kirkens tilbud, etterspørselen og bruken av kirken. Det skal særskilt undersøkes om kirkebygget og området rundt kirken har fungert som en samlende rituell arena for lokalsamfunnet og om kirkens rituelle kompetanse ble brukt i fellesarrangementer hvor kirken har vært én av flere samarbeidende organisasjoner.

Mediaomtale 

Datainnsamling:

  1. Surveyundersøkelse blant proster og sokneprester i Den norske kirkes sokn. Til sammen utgjør prostene og sokneprestene ca 1280 personer, halvparten vil utgjøre bruttoutvalget (ca 600-700). Undersøkelsen vil bli utført i desember 2011.
  2. Surveyundersøkelse til kirkeverger i Den norske kirke. Til sammen utgjør kirkevergene ca 420 personer. Spørreskjemaet skal ikke gå til kirkevergene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I disse store kommunene skal heller skjemaet sendes til daglig leder i hvert av prostiene.
  3. Caseundersøkelse med intervju av mellom 5 og 10 ansatte i Oslo Domkirke sokn. Datagrunnlag for casestudiet i Oslo Domkirke er også innsamlet observasjonsmaterialet, fotodokumentasjon og mediaoppslag. Undersøkelsen vil bli utført i desember 2011 og januar 2012.
  4. Norstat-undersøkelse: En representativ undersøkelse blant nordmenn 15-89 år om deltakelse i offentlige ritualer i forbindelse med 22. juli. Undersøkelsen vil bli utført i desember 2011.
  5. Norsk etnologisk gransking (NEG) ved Norsk Folkemuseumskal sammen med Olaf Aagedalgjennomfører en undersøkelse om minnemarkeringene i forbindelse med 22. Juli. NEG og KIFO har utarbeidet et spørreskjema om hva folk gjorde i tiden etterpå, og hvordan hendelsene påvirket deres gjøremål. Spørreskjemat vil nærmere omfatte individuel­le markeringer som lystenning og nedlegging av blomster til minne om de døde, og deltakelse i mer kollektive som fakkeltog, blomstermarkeringer, minnemøter, minnekonserter, minneguds­tjenester, begravelser osv. Undersøkelsen vil bli utført i desember 2011- januar 2012.

Forskergruppen:
Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (prosjektleder).

Konferanse på Litteraturhuset tirsdag 12. juni 2012:
Forskergruppen, sammen med andre forskere som jobber med relaterte problemstillinger, presenterte prosjektene sine og resultatene fra datainnsamlingen på Litteraturhuset tirsdag 12. juni 2012. Se om arrangementet herart3_andreas-hompland

Med stødig hånd ledet Andreas Hompland 80 deltakere og bidragsytere gjennom en fullpakket dag med presentasjoner, intervjuer, spørsmål fra salen og paneldebatt.

Forskere fra KIFO, Universitetet i Oslo, Diakonhjemmets Høgskole, University of Durham og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter tok forsamlingen gjennom en rekke temaer og forskningsresultater knyttet til den offentlige sorgen etter terroranslaget 22. juli.

Det gjorde også inntrykk på forsamlingen da sokneprest Anne Marit Tronvik og imam Senaid Kobilica fortalte historien bak bildet som viser de to side om side foran båren til Bano Rashid som omkom på Utøya.

art2_paneldebatten

I paneldebatten deltok: F.v. Jan Christian Vestre (sentralstyremedlem i AUF), Lise Tørnby (daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn), Per Arne Kalbakk (programdirektør i NRK og fungerende kringkastingssjef 22. juli 2011), Per Kristian Amundsen (statssekretær ved Statsministerens kontor), Elisabeth Thorsen (sokneprest i Oslo domkirke), Senaid Kobilica (leder av Islamsk Råd Norge). Andreas Hompland var konferansier og panelleder.

Program med innledere og paneldeltakere.

Publikasjoner:

Silent actions – emotion and mass mourning rituals after the terrorist attacks in Norway on 22 July 2011. Mortality 2015 (20)3: 197 – 214.

2013 – Olaf Aagedal, Pål Ketil Botvar og Ida Marie Høeg (red.)
Den offentlige sorgen. Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli
Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02081

Omtale i media:

Østlandets blad 28.08.2013
To som tolker den offentlige sorgen
Intervju med Pål Ketil Botvar og Bjarne Tendøe Kjeldsen om boka Den offentlige sorgen

Stavanger Aftenblad 18.07.2013
Sorgens offentlige kapittel
Omtale av boken Den offentlige sorgen

Aftenbladet.no 18.07.2013
Et dypt og historisk forhold
Oppfølgingsintervju med Edvard Hoem

Aftenposten.no 25.06.2013
De som følte feil

Adressa.no 24.6.2013
Sorgen etter 22. juli var ikke for alle

Møre.no 24.06.2013
Mange deltok i den offentlege sorga etter 22. juli
Omtale av boken Den offentlige sorgen

Finnmarken 24.06.2013
Deltok i sorgen.

Hadeland.net 24.06.2013
Deltok i sorgen

Aftenposten.no 24.06.2013
Sorgen etter 22. juli var ikke for alle

Aftenposten 24.06.2013
Sorgen etter 22. juli var ikke for alle
Omtale av boken Den offentlige sorgen

ScienceNordic.com 16.06.2012
Oslo Cathedral was likely focal point for grief
Intervju med Olaf Aagedal

Aften 13.06.2012
SV-ere på rosetogtoppen
Intervju med Pål Ketil Botvar

fritanke.no 13.06.2012
Ingen lammende enighet etter 22. juli
Fra KIFOs konferanse på Litteraturhuset 12. juni

vl.no 13.06.2012
-22. juli-gudstjeneste tråkket på min redelighet
Fra KIFOs konferanse på Litteraturhuset 12. juni

Vårt Land 13.06.2012
Lite religionsdialog etter 22. juli
Intervju med Ida Marie Høeg

Aften 12.06.2012
Strømmet til kirken etter terroren
Intervju med Pål Ketil Botvar og Olaf Aagedal

forskning.no 12.06.2012
Ikke tilfeldig at Domkirken ble sørgeplass
Intervju med Olaf Aagedal

ScienceNordic.com 11.06.2012
Political views affected 22 July commemoration
Interview by Pål Ketil Botvar

Klassekampen 11.06.2012
Åpnet dørene for sorgen
Intervju med Ida Marie Høeg om KIFO undersøkelse på Kirka og 22. juli

Klassekampen 09.06.2012
Deltok ikke i sorgen
Intervju med Pål Ketil Botvar

vg.no 08.06.12
Rosetogene splitter
Kronikk av Pål Ketil Botvar

forskning.no 05.06.2012
Verdier og partivalg avgjør deltagelse i offentlig sorg
Intervju med Pål Ketil Botvar

VG 15.04.2012
Den offentlige sorgen
Intervju med Olaf Aagedal om den offentlege sorga etter 22, juli i historisk perspektiv.

vl.no 23.01.2012
Oslo-folk strømmet til kirken etter 22. juli. Pål Ketil Botvar omtaler undersøkelsen som er gjennoført av TSN gallup i desember 2011, og som er en del av prosjektet «Den offentlige sorgen».

nyemeninger.no 20.01.2012
Frivillighetens nye ansikt. Pål Ketil Botvar med kronikk i Dagsavisen 20. januar 2012.

Aftenposten 31.12.2011
Ordene som beveget oss. Olaf Aagedal i intervju om «Tause ritualer når ord ikke strekker til»

Dagsavisen 04.11.2011
«Er religionen helt uten skyld?» 22/7: Det blir for enkelt å hevde at Anders Behring Breiviks ugjerninger ikke har noe med kristendommen å gjøre. Kronikk av Inger Furseth

Klassekampen 03.11.2011
Verdiendring etter 22. juli? Fellesskapsfølelsen har begynt å avta, men på lengre sikt øker den sosiale tilliten i Norge. Kronikk av Pål Ketil Botvar