Prosjektet beskriver og analyserer deltagelsen i og opplevelsen av NRK sin salmemaraton første helgen i advent 2014. Datagrunnlaget er surveydata om oppslutningen om sendingen og data fra sosiale medier om seeradferd og opplevelse. Dataene analyseres i forhold til teorier om mediabegivenheter og kollektivt minne. Hovedfunnene er presentert på Forskning.no og planlegges også publisert i fagartikkel.
Hovedfunn på Forskning.no her.

Forsker: Olaf Aagedal
Finansiering: KIFO
Ferdigstilling: 2015