Den offentlige sorgen etter 22. juli

(24.04.2012) – Forskere presenterer nye data om minnemarkeringene etter 22. juli på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2012 kl. 9 – 16.

Etter terrorhandlingene 22. juli 2011 skjedde det omfattende minnemarkeringer over hele landet. Disse minnemarkeringene blir beskrevet og drøftet på dagskonferansen «Den offentlige sorgen» som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2012:

Hvem deltok i disse markeringene? Hvilke symboler og handlinger preget det som skjedde? Hvorfor ble Stortorget og Domkirken i Oslo et nasjonalt sørgested? Hvilken rolle hadde religion og religiøse institusjoner i minnehandlingene? Hva har minnehandlingene i Norge felles med minnehandlinger i andre land etter katastrofer og terroraksjoner? Hvilken betydning kan 22. juli få for samhold og mangfold i Norge? Hvordan bør 22. juli minnes gjennom minnesmerker og minnedager?

Bakgrunnen for denne konferansen er et samarbeid mellom forskere som har studert ulike sider ved den offentlige sorgen etter 22. juli. Resultatene fra denne forskningen presenteres som utgangspunkt for tolking og debatt i et bredt sammensatt panel med personer som på ulike måter har vært særlig involvert i minnemarkeringene.

Konferansen er åpen for alle interesserte, men henvender seg særlig til forskere, studenter, representanter for tros- og livsynssamfunn og politiske partier, presse/media.

Konferanse- og panelleder: Andreas Hompland
I paneldebatten deltar bl.a. Anniken Huitfeldt

Praktisk informasjon:
Sted: Litteraturhuset Oslo, Wergelandssalen
Tid: tirsdag 12. juni 2012 kl 09:00 – 16:00. (Registrering fra kl. 08:30.)
Servering av enkel lunsj.
Konferanseavgift: kr 250,- (studenter kr 150,-)

Påmelding
Påmeldingsfrist: 8. juni 2012
For spørsmål og mer informasjon, kontakt: kifo@kifo.no eller tlf. 23 33 47 20
Arrangør: KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning)
Konferansen har fått økonomisk støtte fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Program med innledere og paneldeltakere.

Les mer om prosjektet «Den offentlige sorgen»