Prosjektet, som er et Ida Marie Høegs avhandling for Ph.D. graden ved Univ. i Bergen, er en komparativ undersøkelse av ritualisering av livets begynnelse.

I prosjektet undersøkte Ida Marie Høeg foreldres opplevelses- og meningsramme for ritualisering i feltene: Barnedåp i Den norske kirke, humanistisk navnefest i Human-Etisk Forbund, nyreligiøs navnefest i det nyreligiøse feltet og privat navnefest i det jeg kaller det allmenne sosiale feltet, og ser på om og på hvilke måter ritualiseringene er bærere av mening, og på hvilke områder de ulike ritualiseringene er sammenfallende og foreskjellige i erfaringer og fortolkninger.

Undersøkelsen baserer seg på kvalitative intervjuer med 19 foreldrepar og en enslig mor foretatt i tidsrommet september 2003 – januar 2004. Avhandlingen ble levert desember 2008 og disputasen fant sted 28. august 2009.

Avhandlingen er tilgjengelig i BORA