Hovedsamarbeidspartnere

KIFO er et forskernettverk med 9 hovedsamarbeidspartnere.

Kirkerådet
Pb 799 Sentrum
0106 Oslo
Telefon: 23 08 12 00

Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo (TF)
Pb 1023 Blindern
0315 Oslo
Telefon: 22 85 03 00

MF Vitenskapelig høyskole
Pb 5144 Majorstua,
0302 Oslo
Telefon: 22 59 05 00

IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Pb 2623 St. Hanshaugen,
0131 Oslo.
Telefon: 22 59 53 00

NLA Høgskolen, Bergen
Pb 74 Sandviken,
5812 Bergen.
Telefon: 55 54 07 00

Høgskulen i Volda
Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag
Pb 500,
6101 Volda.
Telefon: 70 07 50 00

Universitetet i Agder
Fakultet for humaniora og pedagogikk
Serviceboks 422
4604 Kristiansand S
Telefon: 38 14 10 00

Ansgar Teologiske Høgskole
Fredrik Fransonsvei 4
4635 Kristiansand
Telefon: 38 10 65 00

Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KA

Kirkens hus, Rådhusgata 1 – 3
0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00

Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn, STL

Brugata 19
0186 Oslo
Telefon:  23 15 60 00