Kort om prosjektet

Prosjektet sitt formål er å gi kunnskap om hvilken betydning Grunnloven 1814 har for nasjonalfølelse og nasjonal identitet.
forsiden_sort

Prosjektet samler inn opplysninger om nordmenns forhold til grunnlov og grunnlovsfeiring gjennom en spørreskjemaundersøkelse. Deler av undersøkelsen gjennomføres også i Sverige og Danmark og med dette som utgangspunkt sammenlignes de tre landenes forhold til konstitusjon og nasjonaldag. Lokalt ser vi på hvordan feiringen av grunnlovsdagen har utviklet seg på noen utvalgte steder i Norge med særlig vekt på hvilken rolle religion og etnisitet spiller i denne feiringen.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og KIFO og gjennomføres i samarbeid med Rokkansenteret og Diakonhjemmet Høgskole.

Se montasjer med tekst og bilder knyttet til to av prosjektets hovedtemaer nedenfor: 

Grunnloven som symbol

Innvandrere og nasjonaldagsfeiring